Esma Ül Hüsna Anahtar çalışmaları, kişiye özel olarak hazırlanan, esmaların o muhteşem gücünün yaşamımızda şu anda var olan tıkanıklıklar, ilerlemek, yükseltmek istediğimiz tüm konularla ilgili en doğru düzenle bir araya getirilmesidir. 

Çalışmamızda sizlerle yapılacak tespit görüşmesinde alacağımız bilgiler ve doğum haritamızdan yansıyan bilgiler göz önüne alınır. 

41 günlük tam bir düzen olarak hazırlanacak bu sistemde, yaşamınızda ve kişiliğinizde değiştirmek, yükseltmek istediğiniz tüm yönler çalışma konumuz olabilir. 

Reiki, en kısa tanımıyla; Evrensel yaşam enerjisinin bilinçli olarak kontrol edilmesini ve yönlendirilmesini sağlayan şifa sistemin adıdır.

Bu şifayı her şeyin öz yapısı olan enerjiye yönelik olarak, zihinsel, duygusal ve maddesel tüm alanlarda sınırsızca düşünebilirsiniz.

Varoluşun temel yapısı enerjidir, yaşamımızda karşımıza çıkan her insan, her düşünce, her duygu, her maddesel yapı da köken olarak aynı enerjiden oluşur. 

Kendini negatif enerji birikimden arındıran kişi, bunların neden olduğu tüm aksaklıkları, zamanla oluşmuş tüm tıkanıklıkları temizleyerek, yaşam enerjisini ve bilinç seviyesini yükseltecek duruma gelir. 

İşte Reiki bu yükselişi sağlayabilecek muhteşem öğretilerden biridir.

Vefk, kelime anlamıyla UYUM demektir. 

Bir konuya, bir duruma, bir oluşa uyumlu olmak, ona daha kolay ulaşabilir veya onun tarafından daha kolay ulaşılır olmak şeklinde açıklayabiliriz.

Bu durum, bir çok kişi tarafından şanslı olmak diye nitelendirilir.

Enerji bedenimizin ana merkezleri olan çakralar, fiziksel, zihinsel ve ruhsal varlığımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmenin temel kaynağını oluşturur.

Karşılaştığımız tüm dış etkiler, doğrudan enerji bedenimizde izler bırakır.
Yaşadığımız ve çalıştığımız ortam, ilişkide olduğumuz insanlar, dışarıdan aldığımız negatif etkiler, duygularımızda ve düşüncelerimizde oluşan travmalar, enerji bedenimizdeki akışı bozmaları nedeniyle, yaşamımızın maddi – manevi tüm yönlerinde sorunlar yaşamamıza neden olur.

’’21 Gün Çakra Şifa Seansları’’ enerji bedenimizde onarılması ve doğru akışa kavuşması gereken merkezleri ayrı ayrı ele aldığımız, her şeyin ana kaynağı olan Esma Ül Hüsna’lardan da faydalandığımız muhteşem süreçlerdir.

Aşağıdaki ‘’SEANSLARI İNCELE’’ kısmından açılan sayfada, her çakra başlığını ayrı ayrı inceleyerek, o çakranın içerdiği konuları görebilir, tıkanıklık yaşadığınız veya güçlendirmek istediğiniz noktalara göre gerekli gördüğünüz çalışmayı seçerek bu şifa yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Koç ve Yükselen Koç

Esma Ül Hüsna Desteği RAHMAN ( c.c ) (298 KEZ) Esirgeyen, bağışlayan, ilahi rahmet, lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır. Her türlü oluşun ilk adımı bu Esma ile atılır. BARİ ( c.c ) (214 KEZ) Her

Devamını Oku »

Boğa ve Yükselen Boğa

Esma Ül Hüsna Desteği AZİZ ( c.c ) (188 KEZ) İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olandır. Bu Esma genel anlamıyla; Mağlup edilmesi mümkün olmayan anlamına gelir. Bu Esmanın manasında yüce Allahın

Devamını Oku »

İkizler ve Yükselen İkizler

Esma Ül Hüsna Desteği MELİK ( c.c ) (360 KEZ) Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır. Yaşamınızda maddi, manevi sahip olmak istediğiniz oluş ve durumlarla ilgili bu Esmayı zikrederek büyük

Devamını Oku »

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Esma Ül Hüsna Desteği HABİR ( c.c ) (203 KEZ) Her şeyin dış ve iç yüzünden, açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır. Bu Esma genel anlamıyla her şeyden haberdar olan, haber alan anlamına gelir.

Devamını Oku »

Aslan ve Yükselen Aslan

Esma Ül Hüsna Desteği ALİM ( c.c ) (300 KEZ) Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ezeli ve ebedi olandır. Bu Esma genel anlamıyla;  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve

Devamını Oku »

Başak ve Yükselen Başak

Esma Ül Hüsna Desteği REZZAK ( c.c ) (308 KEZ) Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır. Bu Esma genel anlamıyla yarattığı her şeye rızkını veren manasını taşır, yaratılmış her şeyin rızkı

Devamını Oku »

Terazi ve Yükselen Terazi

Esma Ül Hüsna Desteği MÜTE’ALİ ( c.c ) (276 KEZ) Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır. Bu Esma genel anlamıyla, noksanlıklardan arınmış, yüce,

Devamını Oku »

Akrep ve Yükselen Akrep

Esma Ül Hüsna Desteği MUHYİ ( c.c ) (204 KEZ)  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, hayat verendir. Bu Esma HZ. İsa’nın ölüleri diriltirken kullandığı bir isimdir, şifa için kullanılır, hayat veren sağlık veren manasına gelir. Ruhen

Devamını Oku »

Yay ve Yükselen Yay

Esma Ül Hüsna Desteği MÜBDİ ( c.c ) (224 KEZ) Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır. Mübdi Esması Yüce Allah’ın emsalsiz yaratma gücüne işaret eder. Bu yaratma gücünü bizlerin şu andaki bilinciyle anlaması mümkün değildir.

Devamını Oku »

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Esma Ül Hüsna Desteği SEMİ ( c.c ) (180 KEZ) İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten, kullarının niyazını kabul edendir. Bu Esma en genel anlamıyla Çok iyi duyan, çok iyi algılayan manasına gelir. Allahın

Devamını Oku »

Kova ve Yükselen Kova

Esma Ül Hüsna Desteği VELİ ( c.c ) (138 KEZ)  Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur. Veli Esması Yüce Allah’ın yardım eden, destek veren, ihtiyaç sahiplerinin yanında olan varlığına işaret etmektedir. Yüce Allah bir çok şekilde

Devamını Oku »

Balık ve Yükselen Balık

Esma Ül Hüsna Desteği AZİM ( c.c ) (255 KEZ) Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır. Azim Esması genel anlamıyla; Büyüklüğü sınırsız, bütün noksanlıklardan arınmış, ulu ve kıymetli anlamlarını taşır. Bu Esmanın yansımasıyla

Devamını Oku »

Koç ve Yükselen Koç

Esma Ül Hüsna Desteği RAHMAN ( c.c ) (298 KEZ) Esirgeyen, bağışlayan, ilahi rahmet, lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır. Her türlü oluşun ilk adımı bu Esma ile atılır. BARİ ( c.c ) (214 KEZ) Her

Devamını Oku »

Boğa ve Yükselen Boğa

Esma Ül Hüsna Desteği AZİZ ( c.c ) (188 KEZ) İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olandır. Bu Esma genel anlamıyla; Mağlup edilmesi mümkün olmayan anlamına gelir. Bu Esmanın manasında yüce Allahın

Devamını Oku »

İkizler ve Yükselen İkizler

Esma Ül Hüsna Desteği MELİK ( c.c ) (360 KEZ) Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır. Yaşamınızda maddi, manevi sahip olmak istediğiniz oluş ve durumlarla ilgili bu Esmayı zikrederek büyük

Devamını Oku »

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Esma Ül Hüsna Desteği HABİR ( c.c ) (203 KEZ) Her şeyin dış ve iç yüzünden, açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır. Bu Esma genel anlamıyla her şeyden haberdar olan, haber alan anlamına gelir.

Devamını Oku »

Aslan ve Yükselen Aslan

Esma Ül Hüsna Desteği ALİM ( c.c ) (300 KEZ) Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ezeli ve ebedi olandır. Bu Esma genel anlamıyla;  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve

Devamını Oku »

Başak ve Yükselen Başak

Esma Ül Hüsna Desteği REZZAK ( c.c ) (308 KEZ) Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır. Bu Esma genel anlamıyla yarattığı her şeye rızkını veren manasını taşır, yaratılmış her şeyin rızkı

Devamını Oku »

Terazi ve Yükselen Terazi

Esma Ül Hüsna Desteği MÜTE’ALİ ( c.c ) (276 KEZ) Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır. Bu Esma genel anlamıyla, noksanlıklardan arınmış, yüce,

Devamını Oku »

Akrep ve Yükselen Akrep

Esma Ül Hüsna Desteği MUHYİ ( c.c ) (204 KEZ)  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, hayat verendir. Bu Esma HZ. İsa’nın ölüleri diriltirken kullandığı bir isimdir, şifa için kullanılır, hayat veren sağlık veren manasına gelir. Ruhen

Devamını Oku »

Yay ve Yükselen Yay

Esma Ül Hüsna Desteği MÜBDİ ( c.c ) (224 KEZ) Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır. Mübdi Esması Yüce Allah’ın emsalsiz yaratma gücüne işaret eder. Bu yaratma gücünü bizlerin şu andaki bilinciyle anlaması mümkün değildir.

Devamını Oku »

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Esma Ül Hüsna Desteği SEMİ ( c.c ) (180 KEZ) İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten, kullarının niyazını kabul edendir. Bu Esma en genel anlamıyla Çok iyi duyan, çok iyi algılayan manasına gelir. Allahın

Devamını Oku »

Kova ve Yükselen Kova

Esma Ül Hüsna Desteği VELİ ( c.c ) (138 KEZ)  Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur. Veli Esması Yüce Allah’ın yardım eden, destek veren, ihtiyaç sahiplerinin yanında olan varlığına işaret etmektedir. Yüce Allah bir çok şekilde

Devamını Oku »

Balık ve Yükselen Balık

Esma Ül Hüsna Desteği AZİM ( c.c ) (255 KEZ) Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır. Azim Esması genel anlamıyla; Büyüklüğü sınırsız, bütün noksanlıklardan arınmış, ulu ve kıymetli anlamlarını taşır. Bu Esmanın yansımasıyla

Devamını Oku »

Ücretsiz Kargo

Güvenli Alışveriş

Kredi Kartına Taksitle Ödeme

Burçlara Göre Haftalık Esma Ül Hüsna Düzeni Uygulaması Nasıl Yapılır

Sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi Esma Ül Hüsna Yüce Allah’ın (c.c.) yarattığı her noktada zatının tecellisini yansıttığı muhteşem anlam bütünleridir. Her Esma aslında görünen anlamının altında çok daha derin manalar saklar.

Bizim haftalık olarak burcunuza göre manası doğrultusunda hazırladığımız Esma Ül Hüsna desteği, o hafta burcunuzdan alacağınız genel etkiyi dengelemek ve Esmanın size aktaracağı kuvvetle, yaşam yolunuza daha rahat bir şekilde devam etmenizi sağlamaktır.

Hazırladımız Haftalık esmalarınız her Pazartesi günü yenilenir, haftalık esmalarınızı olabildiğince hafta boyu her gün zikretmeniz faydalı olacaktır, farklı nedenlerden dolayı gün kaçırırsanız yine de yapabildiğiniz kadar uygulamanıza devam edin, bu hiç yapmamanızdan çok daha iyidir.

Esmalarınızın başına veya sonuna bir ek getirmenize gerek yoktur, fakat kendinizi daha rahat hissedecekseniz uygulamanız da bir sakınca taşımaz. (Örnek olarak hepsinin başına yöneliş yakarış belirten (-Ya) ön ekini getirebilirsiniz, ”Ya Fettah” gibi.

Esma Ül Hüsna’nın en önemli noktası, onları zikrederken manalarına yoğunlaşmanızdır, ismi zikrederken onun anlamını varlığınızda ne kadar derin hissederseniz, o anlam sizin tüm benliğinizi, aklınızı ve oluşlarınızı o kadar yoğun etkileyecektir.

Esma Ül Hüsnaları belli bir sayıda size iletmekteyiz, bunlar Esmaların Ebced değerleridir, fakat şunu bilmelisiniz ki, yukarıda da bahsettiğim gibi Esmalarınızı zikrederken en önemli kısım sayılardan ziyade Esmanın manasını özümsemek ve o düşünce rezonansında manayla buluşmaktan geçer. Bunun için olabildiğince rakamlara takılmadan, üç aşağı beş yukarı o civarda kalarak zikretmeniz yeterlidir.

Esmalarınızı dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman zikredebilirsiniz, yeter ki o anda yapabileceğiniz en yüksek özeni gösterin, fakat şartlara bağlı kalıp onları anmamak kayıp getirir, kendinizi zorlamayın yapabildiğiniz yerde, yapabildiğiniz şekilde. (Esma zikri için bir ön koşul yoktur)

Haftalık Esmalarınızı her gün manalarına tefekkürle zikrederseniz bilincinizde ve tüm yaşam akışınızdaki farkı hissedeceksiniz.

Esma Ül Hüsna ve onun muhteşem sistemi konusunda yazılarımızı inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kişiye özel çalışmalarımız için ”Esma Ül Hüsna Anahtar Çalışmaları” kısmından bilgi alabilirsiniz.

Hepimiz için güzelliklere vesile olsun.

Levent AKKAYA / Rota Akademi – Danışmanlık

Bizi Yorumlayın

Fikirleriniz bizim için değerlidir. Yorumunuzu diğer üyelerle paylaşmak için lütfen formu doldurunuz.