Esma Ül Hüsna Anlamları ve Bağları

Esma ül Hüsna manaları, yüce Allah’ın yarattığı tüm noktalar üzerindeki yansımasını işaret eder, manaları okuduğunuzda göreceğiniz gibi genel bir anlam bütününü betimleyen anlatımlar, Esmalar Zikredilip onlar üzerinde düşünüldükçe genişler ve alt anlamlar ortaya çıkmaya başlar.

Buna örnek verecek olursak;

”Fettah” Esmasını zikretmeye başladığımızda onun ”tüm tıkanıklıkları açan” manasına yoğunlaşırız, bu tıkanıklıklar genellikle ilk anda maddi veya manevi alanda yaşanan duraksamaların giderilmesi olarak düşünülür, fakat Esma üzerinde düşünüldükçe aslında Yüce Allah’ın Fettah İsminin yaratılmış tüm alemde yaşanan tüm tıkanıklıkları kapsadığını anlamaya başlarız. 

Bu damarlarınızdaki bir tıkanıklıktan, bir su kanalının tıkanıklığına, kişilerin konuşma ve ifade etme tıkanıklıklarından, düşünme kapasitelerindeki durgunluklara kadar her noktayı içerir, elbette ki Esma sadece biz insanlarla ilişkili değildir, manası canlı, cansız tüm Evreni kapsar ve onların yapısında gerçekleşecek tıkanıklıkları gidermek yönünde işlev görür.

Bu örnekte göreceğiniz gibi, aslında her bir Esmanın bir çok Manası ve çok geniş bir etki alanı vardır, bu manalar bütününde onları zikrederken ortaya çıkacak düşünceler her adımda fazlalaşacaktır, biz bu manaları fark edip kendi bilincimizde ve çevremizde gözlemledikçe, onunla ilgili yönlerimizde potansiyelimiz sürekli artış gösterecektir. İşte bu yüzden Esmaları zikrederken manalarını düşünmek ve zihnen yoğunlaşmak çok önemlidir.

Şimdi aşağıda kısaca Esmaların genel anlamları üzerinde duralım, bu yönde harekete geçen bilinciniz zamanla Zahir (görünen) anlamadan Batın (Gizli) anlama doğru ilerleyecektir.

Sırlarına Ermeniz Dileğiyle.

Levent AKKAYA / ROTA AKADEMİ 


1- ALLAH ( c.c ) (66 KEZ)

Kainatı yaratan ve idare eden bütün övgü ve ibadetlere layık varlığı zorunlu olan kendinden başka hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah’tır.
Allah Esması sonsuz kudret sahibi, yaratan, mülkün gerçek sahibi manalarına gelmektedir.
Bu Esma yüce yaratanın tüm Esmalarını ve sıfatlarını bir araya toplayan tek bir işaretle tüm özellikleri yansıtan, sadece ”o” yaratan kaynağı işaret eden en önemli noktadır. Sadece onun zatını işaret etmek için kullanılabilecek özel bir isimdir.

HAYY ÜL KAYYUM (c.c) (174 KEZ)

Bu Esma iki ayrı isimden oluşur HAYY Hayat veren demektir, yaşamınızda olmasın gerçekleşmesini istediğinizi her şeye can verilmesi, hayat verilmesi için bu Esmayı Tek başına da kullanabilirsiniz, burada beraber kullanmamızın nedeni yaratılan her şeyin KAYYUM ismi tecellisi ile şaşmaz bir düzen içinde, birbirine uyumlu şekilde idare edilmesindendir.

2- RAHMAN ( c.c ) (298 KEZ)

Esirgeyen, bağışlayan, ilahi rahmet, lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır. Her türlü oluşun ilk adımı bu Esma ile atılır.
ERİL GÜÇ

3- RAHİM ( c.c ) (258 KEZ)

Bu Esma En genel anlamıyla, rahmetiyle tüm evreni kuşatan ve koruyan, tüm varoluşa gereken nimetleri ve var olmaları için uygun ahengi sağlayan manasındadır.

Oluş aleminin potansiyel halden gerçekliğe dönüşmesi sağlayan bu tecelliyi zikretmek yaşamınıza büyük kolaylık katacaktır.

DİŞİ YÖN

4- MELİK ( c.c ) (90 KEZ)

Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.
Yaşamınızda maddi, manevi sahip olmak istediğiniz oluş ve durumlarla ilgili bu Esmayı zikrederek büyük aşama kaydedebilirsiniz.
Melik Esması kişiliğinizde hakim olmak, yönetmek, kontrol etmek gibi tüm özellikleri yukarıya çekecektir.

5- KUDDÜS ( c.c ) (170 KEZ)

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.
Bu isim Genel anlamıyla temizleyen, arıtan, tüm kirlerden kurtaran manasındadır. Yaratıcının kudreti ile evrende fiziki veya manevi her şey temizlenebilir, maddi ve manevi her oluş üzerindeki biriken tüm etkiden kurtulabilir.
Bu Esmayı kalbinizin ve aklınızın temizlenmesinden tutun da yeryüzünün yağmurla temizlenmesine kadar her nokta üzerinde düşünebilirsiniz.

6- SELÂM ( c.c ) (131 KEZ)

Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik verendir.
Bu Esma genel anlamıyla, selamette olmak, selamete ve güvene varmak manasını verir.
Yaşamınızda güvende olmak istediğiniz, yaşadığınız durumlardan sıkıntı duyup onların selametle, hayırlı bir şekilde bitmesini istediğiniz tüm durumlarda bu Esmayı kullanabilirsiniz.
Selam Esması hem ruhani, hem fiziki alemde daralan ve ilerleyişi bozulan tüm oluşları düzelterek ilahi ahengi sağlamaktadır. Bu Esmayı zikrederken de diğer tüm Esmalarda yaptığınız gibi sınırsızca düşünün, çünkü Esmaların tecellileri çok farklı yerlere uzanır.

7- MÜ’MİN ( c.c ) (137 KEZ)

Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır. Kullarına yaptığı vaadinde sadık olandır.

Bu Esma genel anlamıyla, muhafaza ve himayesiyle her oluşu koruyan, korkuları gideren, güven veren, tehlike ve felaketleri uzak tutan manasına gelir. Bu Esmayı yaşamınızda güvene ve cesarete ihtiyacınız olan her durumda kullanabilirsiniz.

8- MÜHEYMİN ( c.c ) (145 KEZ)

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, evrenin bütün işlerini düzenleyen, her şeyi gözetip koruyan, insanları kontrol edip gözetleyendir.
Müheymin Esması Yüce Allah’ın koruyan, gözeten özelliğine işaret etmektedir.
Bu esmayı kendinizi sıkıntıda ve huzursuz hissettiğiniz, güven duygusunu hissetmek istediğiniz her durumda kullanabilirsiniz. Müheymin Esması bir nevi manevi kalkan gibidir, sizi şer durumlardan koruyacak yansımalar bu Esmadan gelir.

9- AZİZ ( c.c ) (94 KEZ)

İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olandır.
Bu Esma genel anlamıyla; Mağlup edilmesi mümkün olmayan anlamına gelir.
Bu Esmanın manasında yüce Allahın hiçbir şekilde ve şartta mağlup edilemeyeceği, andaki durum ne olursa olsun akışta her şeyin yine onun lehine döneceği betimlenmektedir. 

Elbette burada da tüm isimlerde olduğu gibi görünen bu mananın ardında birçok yönde alt anlamlar mevcuttur.
Bu esmayı zikrederek yaşam yolunuzda birçok engeli ve zorluğu kolaylıkla aşacak güce sahip olabilirsiniz. 

Bu Esmanın anlamında sadece Allaha yönelik bir güven duygusu gelişmektedir, olayların başlatıcısı odur ve etkisi gerçekleştiğinde onları dilediği yöne doğru yönlendirir. Siz de bu tecelliyi hissetmek için bu Esmayı sıkça zikredin.

10- CEBBAR ( c.c ) (206 KEZ)

Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlaka yapan, kırık kalpleri onaran, dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir.

Bu Esma genel anlamıyla, dilediğini yaptırmaya gücü yeten, azamet ve ululuk sahibi, mutlak iradesini herkesin üzerinde geçerli olan anlamına gelir. 

Bu esmada Allahın dilediği işi zorla da olsa yaptırma kesinliği vardır. Yaşamınızda uğraş isteyen konularda hükmünüzü arttırmak için bu Esmadan yararlanabilirsiniz.

11- MÜTEKEBBİR ( c.c ) (662 KEZ)

Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir.

Mütekebbir Esması yüce Allah’ın her durumda ve koşulda yarattığı her oluştan çok daha büyük bir iradeye, hakimiyete ve kudrete sahip olduğunu belirtir. Bu Esma tecellisiyle varlıklar diğer varlıklar üzerindeki düzeylerini belirler.

Mütekkebbir Esmasını zikretmeniz kişiliğinizde, hakimiyetinizde ve olaylara yaklaşımınızda, diğer kişilerle olan diyaloglarınızda büyük gelişimler sağlayacaktır.

Bu Esmanın tecellisi kişiliğin ve bilincin yükselmesini ve bu yönlerin yaşamın her kesiminde çok daha yüksek bir şekilde kullanılmasına yönelik etki eder.

12- HALIK ( c.c ) (731 KEZ)

Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden. Yaratan yoktan var eden büyüklükte eşi olmayandır.

Halık Esması genel anlamıyla yaratan, yoktan var eden manasına gelmektedir.
Halık Esması varlığı yaratan gücün onun geçireceği tüm halleri bilen olduğunu işaret etmektedir. Bizler bu Esmanın yansımasıyla yaşamlarımızda oluşların ortaya çıkması için gereken kurgulama gücüne sahip oluruz, onun ilerleyişini ve varacağı muhtemel son hakkında fikir belirtebiliriz. Yaşamınızda yeni oluşları var etmek için Halık Esmasını sıkça kullanın.

Halık Esması ayrıca rüya görme durumunda haberci rüyaların ortaya çıkması için de harika bir anahtardır.

13- BARİ ( c.c ) (214 KEZ)

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratandır.
Bari Esması genel anlamıyla yüce Allah’ın yarattığı tüm varlıkları belli bir nizam ve şekilde bütün özellikleri birbirine uyumlu halde yaratışına işaret eder.
Bu Esmayı düzene sokmak istediğiniz tüm oluşlarınızda kullanabilirsiniz. Bari Esmasını zikrettikçe yaşamınıza düzenin, uyumun ve güzel oluşların girdiğini göreceksiniz.
İşlerinize başlamadan önce bu Esmayı anmak size ekstra kolaylıklar yansıtacaktır.

14- MUSAVVİR ( c.c ) (336 KEZ)

Tasvir eden, her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.
Bu Esma en genel anlamıyla yaratılmış her şeye şekil, suret veren manası taşımaktadır.
Bu esmayı yaşamınızda yeni şeyleri var etmek, kendiniz bir şeyler tasarlayıp ortaya çıkarmak yolunda kullanabilirsiniz, ayrıca var olan olay ve durumlarla ilgili yeni yollar ve düşünceler de ortaya çıkacaktır.

15- GAFFAR ( c.c ) (1281 KEZ)

Kullarının günahını örten, mağfireti bol, günahları çokça bağışlayandır.

Bu Esma en genel anlamıyla kullarının günahlarını bağışlayan affeden manasına gelmektedir.

Yüce Allah’ın bu tecellisi bu Esma sayesinde tüm evrende negatif oluşları silen bir rahmet kapısı olmaktadır.

Bu Esmayı zikredip manasını yaşamında yükseltmek isteyenler geçmiş negatif kayıtların silinmesinde büyük yol alacak ve affetmeyi tekrar öğrenecektir.

16- KAHHAR ( c.c ) (306 KEZ)

Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olandır.

Kahhar Esması genel anlamıyla yüce Allahın dilediğinde istediği yönde gelişim sağlamak için kuvvet ve kudretini tüm yönleriyle açığa çıkarmasına işaret eder.

Bu Esma bize yaşamımızda karşılaştığımız tüm oluşlar hakkında ihtiyaç duyduğumuz karşı konulmaz gücü verecektir.

17- VEHHAB ( c.c ) (140 KEZ)

Çok fazla ihsan eden, çeşit, çeşit nimetleri daima bağışlayandır.
Bu Esma genel anlamıyla yüce Allah’ın (c.c.) karşılıksız ve sınırsızca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi manasına gelmektedir.

Vehhab Esmasını yaşamınızda bereketi var etmek ve dar zamanlarınızda bolluğa kavuşmak yolunda kullanabilirsiniz.

Bu Esma ayrıca bizlerin bilinçlerinde, her şeyin kaynağı olan yüce Allah’ın sonsuz ve sınırsız bir zenginliğe sahip olduğunu, onu dilediği gibi yönlendirerek sınırsızca dağıtsa da varlığından hiç bir şey kaybetmediğini, yani evrenin dönüşüm sistemini algılamamızı kolaylaştıracaktır.
Bu potansiyel (Esma) aslında sınırsız bir kaynağa sahip olduğumuzu anlamamız için harika bir anahtardır.

18- REZZAK ( c.c ) (308 KEZ)

Bütün mahlûkatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.
Bu Esma genel anlamıyla yarattığı her şeye rızkını veren manasını taşır, yaratılmış her şeyin rızkı farklı farklıdır ve Allah tarafından belli bir düzen içinde verilir. Bu esmayı yaşamınıza bolluğu ve bereketi çekmek için kullanabilirsiniz, daha derin manalarına zamanla kısmetse ulaşırsınız.

19- FETTAH ( c.c ) (489 KEZ)

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.
Bu Esma genel anlamıyla; Bütün tıkanıklıkları gideren, ilerleten, fetih veren manasına gelir, elbette ki esma ile çalıştıkça kişi biri çok derin anlamına ulaşır ve esmanın yaşamın içindeki her noktasındaki tecellisini görmeye başlar.
Yaşamınızda tıkanıklıklar ve duraksamalar yaşadığınız her noktada bu Esmaya başvurun, bir damardaki tıkanıklığın açılmasından tutun bir şehrin, bir gönlün fethedilmesine kadar her şeyin yolu bu Esmadan geçer.

20- ALİM ( c.c ) (150 KEZ)

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ezeli ve ebedi olandır.

Bu Esma genel anlamıyla; Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olandır.

Esmanın kullanımı özellikle bilgiye ulaşmak, hafızayı ve bilinci güçlendirmek yolunda harika bir gelişim sağlar. Bilgi güçtür ve insan aklı sınırsız bir potansiyel taşımakta, bu Esma o potansiyelin yegâne anahtarıdır.

21- KABID ( c.c ) (903 KEZ)

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltandır.

22- BÂSIT ( c.c ) (72 KEZ) 216

Dilediğine bolluk veren, açan genişletendir.
Bu isim açan, genişleten manasındadır, tüm darlıkları giderir ve hem fiziki, hem ruhi, hem zihin olarak sıkışmış tüm özellikleri feraha çıkartır. Bu isim maddi manevi sıkıntıları gidermekle, açıp genişletmekle yükümlüdür.

Bu Esmayı andıkça gönlünüzün genişlediğini, daralmalarınızın geçtiğini hissedeceksiniz. Bu Esmanın kullanımını fiziki veya ruhani bir konu ile sınırlamak mümkün değildir, anlamı tüm yönlerde düşünün.

23- HAFİD ( c.c ) (1481 KEZ)

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşürendir.

24- RAFİ ( c.c ) (351 KEZ)

Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten, izzet ve şeref bahşedendir.
Bu Esma genel anlamıyla yukarı kaldıran, dereceyi yükselten, izzet ve şeref bahşeden anlamına gelir. Yaşamınızda amaçlarınızı ve oluşlarınızı artan bir değerle buluşturmak, daha iyi yerlerde var olmak isterseniz bu Esmayı kullanın.

25- MUİZ ( c.c ) (117 KEZ) 234

İzzet ve şeref veren, aziz kılandır.
Bu Esma genel anlamıyla, izzet ve şeref veren, dilediği kullarının derecesini yükselten, ağırlayan, ikram eden, değer katan manasına gelir.
Bilinç alanınızda bu Esmanın derecesini arttırmanız kendi bilincinizde ve diğer bilinçlerde değer kazanmanıza, mevki ve mertebe artışlarınız için gereken özelliklerin ve görüşün ortaya çıkmasına vesile olacaktır.
Kendinize verdiğiniz değer diğer bilinçlerde bir nevi yansıma görevi görür, siz fark etmeseniz de kendi öz saygınız ve bilinç olarak yükselişiniz diğer tüm oluşlar tarafından algılanır ve belki de hiç hesapta olmayan yollardan onlar tarafından da ilerleyişiniz yönünde yardımlar alırsınız.
Muizz Esmasını yaşamınızın uhrevi veya fiziksel tüm yönlerine değer katmak ve derecenizi yükseltmek amacıyla zikredebilirsiniz.

26- MUZİL ( c.c ) (770 KEZ)

Alçaltan, zillete düşüren, hor ve hakir edendir.

Muzil Esması varlığımızdaki büyüklenme ve egodan Allah’a sığınmak anlamıyla kendini gösterir.

Edinilen mal, mülk, rütbe, makam gibi maddi veya insanların yönelişiyle yükselen tüm manevi oluşlar kişiyi aşırı gurura ve kendini yüksek görmeye götürebilir, kendinde bu hali hissedenler Muzil Esmasıyla Alçakgönüllülük sahibi olacaktır.

27- SEMİ ( c.c ) (180 KEZ)

İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten, kullarının niyazını kabul edendir.
Bu Esma en genel anlamıyla Çok iyi duyan, çok iyi algılayan manasına gelir. Allahın duymadığı algılayamadığı hiç bir şey yoktur, her görünen ve görünmeyen şey onun tarafından algılanır.
Bu Esma algılarınızı genişletmek, olayları çok daha çabuk kavramak ve hissetmek için kullanabilirsiniz.
Semi Esması aynı zamanda sezgisel algınızı ve bizlerin şu andaki bilincimizle müşahede edemediği algı sistemlerini de kontrol etmektedir. Esmanın görünen anlamı ardında pek çok farkı yön bulunmaktadır.

28- BASİR ( c.c ) (302 KEZ)

Her şeyi hakkıyla görendir.
Bu Esma en genel anlamıyla her şeyi en iyi şekilde gören ve değerlendiren demektir. Burada anlatılmak istenen yüzeysel olarak olaylar hakkında görü ve bilgi sahibi olmak değil onları algılayarak tam bilgiye ulaşmak ve harekete geçmek manasıdır. Bu esmayı yaşamınızda olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, onları net olarak algılamak ve harekete geçebilmek için kullanabilirsiniz. Elbette Esmanın çok daha derin anlamları vardır fakat zamanla kendini gösterir.

29- HAKEM ( c.c ) (68 KEZ)

Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır.
Bu esma genel anlamıyla, hükmeden, bilgisi ve gücüyle nihai kararı veren, hakkı yerine getiren manasına gelir.
Hakem Esmasının yaratılan her şey üzerindeki tecellisi bir nevi birleştirici gibidir, bu Esma bilgimizin ve değerlendirme kabiliyetimizin artmasından tutun, olayların ve oluşların iç yüzünü görebilecek yetiyi kazanmamız için harika bir anahtardır.
Hakem Esmasını yüce Allah’ın sıfatı olarak algılayarak onun tecellisinde haksızlığa uğradığımız durumlarda yardım dilemek amacıyla da kullanabiliriz.
Yaşamımızdaki tüm oluşlar için vereceğiniz kararlarda bu Esma size harika bir yardımcı olacaktır.

30- ADL ( c.c ) (104 KEZ)

Son derece adaletli olan, hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.
Hüküm ve hikmet açısından hakka yönelmektir.

Bu Esma genel anlamıyla tüm Kainata uygun şekil veren, belli bir ölçü ve şaşmaz bir düzenle varlığını sürdürme hakkı veren manasına gelir.

Adl İsmi muhteşem bir düzenin ve ölçünün habercisidir, bu ismin tecellisiyle her şeyin belli bir sınırı ve alanı vardır, bu isim sayesinde Evrenin ve onu oluşturan her parçanın birbiri arasındaki hak adilce sağlanır.

Bu Esmanın manası altında manalar vardır, her varlıkta farklı şekilde tecelli eder, bu Esmayı yaşamınızın belki de şu anda dikkat etmediğiniz noktalarda bile adaletlice sürmesine niyet ederek kullanınız, verilmeyen hakkınızı almak için de kullanabileceğiniz bu Esmanın hem maddi, hem manevi alemde büyük yararını göreceksiniz.

31- LATİF ( c.c ) (129 KEZ)

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olandır.
Bu Esma en genel anlamıyla beğenilen, istenen, takdir edilen manalarına gelir. Latif Esmasını yaşamınıza güzellikleri çekmek, memnun olmak adına her durumda ve oluşta kullanabilirsiniz. Bu Esma birçok başka Esma ile birleştirilebilir, insan zihninde olduğu gibi oluşların içinde de katıldığı yere Latif etkisini verir mesela Latif ul Habir Esmasını hayırlı haberler almak istediğiniz her konu için kullanabilirsiniz.

32- HABİR ( c.c ) (812 KEZ)

Her şeyin dış ve iç yüzünden, açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.
Bu Esma genel anlamıyla her şeyden haberdar olan, haber alan anlamına gelir.
Yaşamınızda olaylar, süreçler ve gelişmelerle ilgili haberleri almak ve yolunuzu buna göre belirlemek için bu Esmanın büyük yardımını görürsünüz, elbette bu Esmanın çok daha derin manaları vardır farkındalığınızı arttıracak gücü size verecektir.

33- HÂLİM ( c.c ) (88 KEZ) 264

Yumuşak davranan, sabırlı ve müsemmalı olan.
Bu Esma sakinlik ve yumuşaklık kaynağıdır, merhameti ve müsemma getirir. Özellikle çabuk sinirlenen, heyecanlanan yapılarda çok işe yarar.

34- AZİM ( c.c ) (1020 KEZ)

Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır.

Azim Esması genel anlamıyla; Büyüklüğü sınırsız, bütün noksanlıklardan arınmış, ulu ve kıymetli anlamlarını taşır.

Bu Esmanın yansımasıyla kendi varlığımızdaki değeri çok daha iyi anlayabilir, taşıdığımız ilahi ve fiziksel potansiyeli yükselterek her iki yönde de yükselişi sağlayabiliriz. Bu Esmanın yaşamınızdaki yükselişi kendi içinizdeki değeri ve diğer bilinçlerdeki yansımanızı çok farklı bir düzeye çıkaracaktır.

35- GAFUR ( c.c ) (1286 KEZ)

Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, bağışlaması ve affedişi çok olan, kullarının günahlarını bağışlayan manasına gelir.
Gafur Esması muhteşem bir dönüşümü anlatır, Yüce Allah’ın negatif oluşları pozitife çevirebilen, kullarının üzerinden negatif oluşların yarattığı tüm yükü alabilen yönüne işaret etmektedir.
Bu Esmayı geçmişte veya şu anda yaşadığınız tüm negatif oluşları dönüştürmek, onların üzerinize verdiği yükten kurtulabilmek amacıyla kullanabilirsiniz.
Bu Esmanın zikrinde sınırsızca düşünün, affedemediğiniz her şeyi, sizin oluşuna neden olup affedilmeyi beklediğiniz her durum için kullanabilirsiniz.

36- ŞEKUR( c.c ) (526 KEZ)

Kendi rızası için yapılan amellere en iyi karşılık veren, az iyiliğe çok mükafat verendir.
Bu Esma genel manasıyla kendi rızası için yapılan iyi işlere fazlasıyla karşılık veren manasına gelmektedir.
Bu Esmanın manasında şükür etmenin önemi aktarılmaktadır, şükür etmek verilen nimetler için Yüce Allaha verilebilecek tek şeyi, yani ona yönelişi göstererek şükranlarını sunmaktır.
Bu Esmanın potansiyeli yaşamınıza bereketi, sağlık ve sıhhati, rast giden işleri çekmek yolunda açılımlar yapacaktır. Şükür var olanı onaylamak ve devamını dilemektir, şükürle beraber yoksunluk bilincinden ve üzerimizde yarattığı negatif etkiden rahatça kurtulabiliriz.

37- ALİYY ( c.c ) (110 KEZ)

İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
Bu Esma genel anlamıyla yüce, yüksek, oluşun en üstünde olan anlamları içerir.
Yaşamınızda yükselişinizi istediğiniz, değerinizin ve kıymetinizin artmasına yönelik tüm düşünce ve harekelerinizde kullanılabilecek bir esmadır.
Yaşamınızda sadece kendinizi için değil sizinle uyumda olacak tüm yüksek etki ve oluşları çekmek için de bu Esmayı kullanabilirsiniz.

38- KEBİR ( c.c ) (232 KEZ)

Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü, mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, çok büyük ve güçlü manasına gelmektedir. Bu esmanın içinde gurur anlamı da vardır fakat o kısım Yaratana özel çıkış noktasıdır bizlere tecellisinde kullanacağımız kısım, kendimizi küçük ve önemsiz görmek, işlerimizi başaracak sonlandıracak gücü bulamamak hislerinde benliğimize güçlü bir güven ve bilinç özelliği yansıtmaktır.
Kebir Esması daha güçlü ve daha iyi işler yapmak, varlığında gücü ve mükemmelliği hissetmek isteyenler için harika bir anahtardır.

39- HAFIZ ( c.c ) (998 KEZ)

Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.
Hafız Esması genel anlamıyla yüce Allah’ın (c.c.) her şeyi ayrıntısıyla bilen, koruyan, kollayan özelliklerinin tecellisini işaret eder.
Hafız Esması, daha iyi bir hafızaya, olayların yönünü ve gidişini daha iyi görmeye, yaşamınızdaki değerleri korumaya, düşünce seviyenizi yükseltmeye, unutkanlıktan kurtulmaya, görünen ve görünmeyen alemde muhafaza oluşturmaya kadar bir çok yönde anahtar olacak etkileri içerir.

40- MUKİT ( c.c ) (550 KEZ)

Bilen, tayin eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını veren, her şeyi koruyan.

Mukit Esması genel anlamıyla yüce Allah’ın yarattığı her nokta üzerindeki hakimiyetini, onun var oluşunu devam ettirmek için gereken rızkı veren, o rızıkla o yapının ihtiyacı olan kuvveti sağlayan anlamına gelmektedir.

Bu Esmayı zikrederken sınırsızca düşünün, yaratılan her şeyin hayatta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gereken her ne varsa bunun yaratıldığı yerden hayatınıza aktığını düşünün, elbette ki bu Esmanın daha derin manalarına ulaşmak için sadece kendi yaratılışımız için gerekli olan şeyleri değil tüm var oluş aleminin birbirine bağlı olan zincirini düşünmek gerekir.

41- HASİB ( c.c ) (80 KEZ)

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla bilen. Mahlukatına kafi olandır.

Hasib Esması yüce Allah’ın yarattığı her şeyin, tüm var oluşu süresince yaptığı her şeyi, aldığı her hali, bulunduğu sayıları bilmesidir.

Bu Esmanın tecellisinde evrensel bütünlüğün matematiksel durumu ve ortaya çıkan her oluşun kayıt altında bulunduruluşunu görürüz.

Hasib Esmasını Zikrederek zihinsel potansiyelinizi, matematiksel hafızanızı, hatırlama ve ezberde tutma kapasitenizi büyük ölçüde arttırabilirsiniz.

42- CELİL ( c.c ) (73 KEZ) 219

Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.
Celil Esması genel anlamıyla, büyüklük, azamet ve irade sahibi olan demektir.
Bu ismin zikri varlığımızdaki gücü ve hakimiyeti yaşamımızın her yönüne yansıtabilmeye yol açacaktır. Özellikle çekingenliğini, korkularını, endişelerini ve zayıflıkları yenmek isteyen kişilerde süratle sonuç alınacaktır.
Celil ismi vasıtasıyla yükselttiğiniz kişisel güç tüm bilinçler tarafından algılanacak ve size yaklaşımları olumlu yönde değişecektir.

43- KERİM ( c.c ) (270 KEZ)

Çok ikram edici, fazilet türlerinin hepsine sahip, keremi bol ve sonsuz olandır.

Kerim Esması yüce Allah’ın tüm ahlaki ve yüksek değerlerin merkezi olduğunu ve bu değerleri tüm yarattıklarına yansıtmasını anlatır.

Bu Esmayı zikretmeniz İnsan olmanın gereklerini yaşamınıza çok daha fazla yansıtabilmenize, olaylar ve insanlar karşısında çok daha anlayışlı ve bilinçli davranmanıza, size dışarıdan gelecek etkilerin çok daha iyi yönde olmasını sağlayacaktır.

Kerim Esması ayrıca sizi yaşamınızın tüm yönlerinde, maddi ve manevi olarak bolluk bilinciyle ve etkisiyle buluşturacaktır.

44- RAKİB ( c.c ) (312 KEZ)

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.

Rakib Esması genel anlamıyla gözlemek, kontrolü altında tutmak manasını taşır. Bu Esma bize yaşamımızdaki her anın yaşamlarımızın kaynağı tarafından kontrol altında olduğunu haber vermektedir. Yaratan Hayy ve Kayyum isimleri ile kendi yüce var oluşuna Hakim olurken Rakib Esmasıyla kendi tecellisinden yansıyan yarattıklarının ilerleyişini de an be an gözlemektedir.

Bu Esma içeriğinde bir çok alt anlam taşımaktadır, öncelikli olarak bizler de kendi varlığımızı anlamak, tüm hareket ve oluşlarımızı kontrol altına almak için bu Esmanın bilincini kullanabiliriz. Rakib Esmasına yönelmek bize dikkat, farkındalık ve tüm yönlerde Hakimiyet getirecektir.

45- MUCİB ( c.c ) (55 KEZ)

Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir.

Mucib Esması yüce Allah’ın yarattığı tüm noktaların kendi yüce zatına yönelişinde onlara gerektiği gibi karşılıkta bulunan manasına gelmektedir.

Mucib Esmasını isteklerinizin kabulü için, bulunduğunuz kötü durumlardan kurtulmak için, yüce Allah’ın tüm var oluşu oluşturan zatına bilinç olarak katılabilmek için zikredin.

46- VASİ ( c.c ) (137 KEZ)

Lütfu bol olan, ilmi, ihsanı, mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.

Vasi Esması genel anlamıyla bize Yüce Allah’ın yarattığı her nokta üzerindeki desteğini, korumasını ve ihsanını işaret eder.

Bu Esma vasıtasıyla bilincimizde bolluk ve bereket bilincini oluşturabilir, o bilinci etrafa yaydıkça yansımasıyla kendi yaşamımızdaki yükselişi görebiliriz.

Vasi Esması tam anlamıyla bir destek esmasıdır, konu ve sınır gözetmeksizin her şeyin kaynağından yansıyan etkinin yaşamlarımıza çekilmesini sağlar, bu Esmayı zikretmek yaratacağı tüm kazanımların yanında kişiye yeryüzünde desteksiz ve yalnız olmadığını hissettirecektir.

47- HÂKİM ( c.c ) (78 KEZ) 234

Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, kontrol eden, her olayı ve oluşun izleyeceği süreci bilen ve müdahale edebilen anlamını taşır.
Hâkim Esması yaşamınızdaki, kendi kişiliğinizdeki her olay ve durum için kullanılabilir, bu isim hangi oluşun nereye varacağını ve onu nasıl kontrol edebileceğinize dair harika açılımlar yapar.

48- VEDUD ( c.c ) (20 KEZ)

Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven rızasına erdiren, sevilmeye en layık olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, sevginin kaynağı, aşkın kaynağı, aşka ve sevgiye yegane layık olan manasına gelir. Bu isim yaşamınıza daha fazla aşk ve sevgi çekmenize yardımcı olacak, kendinize yaratılmış olan her şeye sevgi bilinciyle bakmanızı sağlayacaktır.

49- MECİD ( c.c ) (57 KEZ) 228

Şanı şerefi çok üstün olan, lütuf ve keremi bol olandır.

Mecid Esması genel anlamıyla değerli olmayı ve üstün meziyetleri işaret eder.

Bu Esmanın bilincimizde arttıracağı potansiyel, maddi ve manevi alanda tüm değerlerimizi arttırmak yönünde olacaktır.

Bu Esmaya yaşamlarımızda yer vermek bizim üstün meziyetlerimizi ve değerimizi arttıracağı gibi diğer bilinçlerin bize olan bakış açısını da olumlu yönde arttıracaktır.

50- BAİS ( c.c ) (573 KEZ)

Ölümden sonra dirilten.

Bais Esması Yüce Allah’ın tekrar can vermesine, ölümden (sonlanıştan) sonra yeni bir başlangıç vermesine işaret eder. Bu Esma vasıtasıyla yaşam dediğimiz olgunun tüm hatlarıyla yaratan merkezin kontrolünde olduğunu gösterir, bu kontrol öylesine büyüktür ki sonlandırmak ve tekrar başlatabilmek onun iradesindedir.

Bais esmasını yaşamınızda her ne sebeple olursa olsun kaybettiğiniz oluşları tekrar yaşamak ve var etmek için kullanabilirsiniz.

Kader yolunuzda yeniden o oluşla olmak var ise, cüzi irademizin bu oluşla tekrar bir deneyim yaşaması gerekiyorsa, yeni yollarla kendini gösterecektir.

Yüce Allah bu tecellisiyle bize ölüm dahil her oluşun yeni bir başlangıca kapı açtığını işaret eder.

51- ŞEHİD ( c.c ) (319 KEZ)

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan, her şeyi gözetleyip bilendir.

Şehid Esması Şahadet etmek, şahitlik etmek anlamına yakındır, Yüce Allah bu Esmasının tecellisiyle yarattığı her birimin, her halinden haberdar olduğunu, her anın ve her oluşun nedenleri ve sonuçlarıyla kayıt altında olduğunu işaret eder.

Şehid Esmasını düşüncelerinizin, hareketlerinizin, çevrenizin kısaca tüm yaşamınızın çok daha iyi bir şeklide farkına varmak için zikredebilirsiniz.

52- HAKK ( c.c ) (108 KEZ)

Varlığı hiç değişmeden devam edip duran, mevcudiyet ve uluhiyeti gerçek olandır.

Hakk Esması genel anlamıyla yüce Allah’ın varlığının değişimsiz ebediliğine işaret etmektedir. Bu Esma iç manalarıyla bir çok farklı noktaya bağlanabilir.

Hakk Esması zamandan ve mekandan münezzeh olan yaratıcının diğer her şey değişime uğrasa da her zaman mevcudiyetini koruyacağını ve yaratılmış diğer her şeyin bu değişmeyen kaynaktan geldiğini işaret eder.

Yüce Allah’ın takdiriyle bizler bilincimiz, ruhani yapımız ve maddesel bedenimizle her an değişen varlıklarız, bu Esmanın zikriyle bilinçlerimiz Enerjilerini çok daha iyi koruyacak, varlığımız kendisi için gerekli olan her şeyi yaşamımızda daha uzun süre var edecektir.

Yaşamınızda yitirdiğiniz her türlü maddi, manevi oluşu bu isim vasıtasıyla tekrar kazanabilirsiniz. Elinizde olan tüm değerlere sahip çıkmak için bu Esmayı zikretmek büyük fayda sağlayacaktır.

53- VEKİL ( c.c ) (66 KEZ)

Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen, onlardan daha iyi onu emniyete alan, kendisine güvenilip dayanılandır.
Bu Esma genel anlamıyla, kendine bırakılan tüm işleri eksiksiz ve tam manasıyla, kullarının yapacağından çok daha iyi yapan manasına gelir.
Esmanın zikri, yapacağınız işlerde, düşündüğünüz başlangıçlarda, devam eden işlerinizde, maddi ve manevi tüm çabalarınızın belli bir ahenk içinde yürümesinde, tüm evrenin gerçek sahibinden içiten biri şekilde destek istemek için kullanılır. İşlerinizin ve isteklerinizin temiz olmasına özen gösterin çünkü Vekil olarak yardımını istediğiniz Yüce Makam yaratılmış her şeyin dengesini koruyacaktır.

54- KAVİY (c.c) (116 KEZ)

Çok kuvvetli, kudretli her şeye yetendir.
Bu Esma her şeye gücü yeten, enerjinin ve kuvvetin kaynağı manasına gelir. Söz konusu kuvvet ayrıca direnç yüklüdür, enerjinin kaynağını ve gerektiği yerde kullanılışını işaret eder, bu sınırsızdır çünkü her şey enerjiden oluşmuştur, ismin manası bunu yaşamında hissetmeye yarar.
Kaviy ismi ilk bakışta fiziksel gücü temsil eder gibi gözükse de burada aynı zamanda bir irade gücü ve ruhsal kuvvet de söz konusudur.

55- METİN ( c.c ) (500 KEZ)

Metin Esması genel anlamıyla, her şeye gücü yeten, çok sağlam ve güçlü anlamına gelir.
Bu Esmayı yaşamınızda karşınıza çıkabilecek her olayda gücünüzü korumak, direncinizi arttırmak ve kuvvetinizi ortaya koymak amacıyla kullanabilirsiniz.
Metin esmasının zikri en zor durumlarda bile sükunetinizi korumanızı, karşılaştığınız olaylar karşısında çok daha çabuk toparlanabilmenizi sağlayacaktır.

56- VELİ ( c.c ) (46 KEZ)

Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.

Veli Esması Yüce Allah’ın yardım eden, destek veren, ihtiyaç sahiplerinin yanında olan varlığına işaret etmektedir.

Yüce Allah bir çok şekilde yarattığı her şeyin varlığını destekler, bunların büyük kısmı bizlerin gözlerinden ve farkındalığından gizlidir. Ayrıca bu destekleri iletmek için çok farklı vesileler görevlendirebilir.

Veli esmasını özellikle kendinizi yalnız hissettiğiniz durumlarda, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda zikredebilirsiniz.

Bu esma size yaratılmış her şeye karşı daha duyarlı olmanızı, maddi ve manevi alanda ihtiyacınız olan kaynaklara çeşitli vesileler ile çok daha rahat ulaşmanızı sağlayacak bilinci verecektir.

57- HAMİD ( c.c ) (62 KEZ) 248

Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan,bütün varlığın diliyle övülendir.

Hamid Esması genel anlamıyla, övgüye layık olan, hamd edilen, şükran duyulan manalarını taşır.
Hamid Esmasının var oluştaki tecellisi yaşamımızı sürdürüşümüzdeki mahareti ve kendi gücümüzle oluşturacağımız düzeni temsil eder.

Hamid esmasını kullandıkça yaptığınız tüm işlerde çok daha başarılı ve mahir olursunuz, beğeni, ve övgü toplarsınız, elbette ki bu Esmanın çok daha derin anlamları bulunmaktadır, Esma yaşamımıza tecelli ettikçe aslında her şeyin tüm mükemmelliğiyle tek bir noktada var olduğunu, o noktanın tüm değeri kendi üzerinde topladığını duyumsamaya başlarsınız.

58- MUHSİ ( c.c ) (148 KEZ)

Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.

Muhsi İsmi genel anlamıyla, her şeyi sayan, büyük küçük her şeyin sayısını ve mahiyetini bilen manasına gelir.

Muhsi Esması Allah’ın(c.c) İlmine ve sınırsız bilgisine işaret etmektedir.
Bu Esmanın yaşamımıza yansıması ilmimizdeki genişleme, hafızamızdaki artış olarak kendiniz gösterir, Muhsi Esması yaşamın maddesel yönüne doğru olan bilincimizi ve hakimiyetimizi artırır.

Unutkanlığı yenmek ve anlama kapasitesini arttırmakta harika bir etki sağlar, elbette ki tecellisi çok daha büyüktür, bu yön sadece ilk etkilerdir.

59- MÜBDİ ( c.c ) (56 KEZ)

Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.

Mübdi Esması Yüce Allah’ın emsalsiz yaratma gücüne işaret eder.

Bu yaratma gücünü bizlerin şu andaki bilinciyle anlaması mümkün değildir. Bunu şöyle açıklayabiliriz, size bu Dünyadaki hiç bir şeye benzemeyen bir resim çizin desem bunu başaramazsınız, illa ki o resimde tanıdığınız, gördüğünüz objeleri veya onlardan parçaları kullanırsınız, işte Yüce Allah’ın yaratmasında bundan eser yoktur, o tam manasıyla icad edendir.

Mübdi Esmasını yaşamınızın tüm yönlerinde fikirlerinizi ve hayal gücünüzü genişletmek, düşüncelerinizi çok daha sistemli kullanabilmek, sorunları çözmek ve yaşamınız için yeni yollar oluşturmak adına kullanabilirsiniz.

Mübdi Esması yaşamınızın her alanı hakkında yeni düşünceler ve atılacak yeni adımlar getirecektir.

60- MUİD ( c.c ) (124 KEZ)

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan, ölüleri diriltendir.
Muid Esması yüce Allahın ölümden sonra tekrar dirilten, canını iade eden manasını taşır, elbette bu Esmada batın olarak anlatılmak istenen çok şey vardır.
Bu Esma bize var oluşun içinde hiç bir şeyin kaybolmadığını ve tekrar tecelli edeceğini anlatır, her şeyin alınışı ve geri iadesi vardır.
Bu esmayı yaşamınızda kaybettiğiniz herhangi bir değer için kullanabilirsiniz, bizler ölümü geri çevirmekten başka her şeye eğer yaşam yolumuzda yer tutuyorsa tekrar ulaşabiliriz.

61- MUHYİ ( c.c ) (68 KEZ) 204

İhya eden, dirilten, can bağışlayan, hayat verendir.
Bu Esma HZ. İsa’nın ölüleri diriltirken kullandığı bir isimdir, şifa için kullanılır, hayat veren sağlık veren manasına gelir. Ruhen ve bedenen sağlık verir. Şifa ve iyileşme ile ilgili her şey bu isimin tecellisinden kaynaklanır.
Ayrıca bu esma maddi alemde kötü giden işlerin iyileşmesi için de kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında Esmanın kullanımı normal akışından çıkmış her durum için rahatlıkla kullanılabilir, biliyorsunuz ki en küçük zerrede var olan bir aksaklık bütünün kendisini yok etmeye yeterlidir bu yüzden yaradılışta önemli veya önemsiz diye bir şey yoktur.

62- MÜMİT ( c.c ) (490 KEZ)

Mahlukatın ölümünü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.

Mümit Esması yüce Allah’ın hayat verdiği canlıları zamanı erdiğinde ölüm ile buluşturan tecellisine işaret etmektedir. Bu esma vasıtasıyla her canlının mutlak hükümle ölüm denilen aşamayı deneyimleyeceği anlatılır.

Mümit Esmasını yaşamınızda sonlandırmak istediğiniz her oluş için kullanabilirsiniz, özellikle kötü alışkanlıklar, zarar veren tüm düşünce ve davranışlar için çok güzel bir destek olacaktır. Mümit esması bağımlılıklardan kurtulmak için güzel bir vesiledir, kişiliğinizde artacak olan sonlandırabilme özelliği size ayrıca irade yükselişi olarak yansıyacaktır.

63- HAYY ( c.c ) (18 KEZ)

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.
Hayy Esması en genel anlamda yaşam vermek, can vermek manasında açıklanabilir.
Bu Esma daha derin anlamlarıyla her şeyin başlangıç noktasını oluşturur, bir oluşun gerçekleşebilmesi ol-mak haline gelebilmesi için bu Esma işlev görür. Yaşamınızdaki tüm başlangıçlar için bu Esmayı kullanabilirsiniz.

64- KAYYUM ( c.c ) (156 KEZ)

Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan, kainatı yöneten en yüce varlık demektir.
Kayyum ismi genel tanımıyla düzenleyen, idare eden, düzeni ve uyumu sağlayandır. Kayyum ismi her anda ve her oluşta hayat bulan her ne varsa düzenli ve tüm diğer etkilerle uyumlu bir şekilde var olmasını sağlar. Bu Esmayı yaşamınızda düzen istediğiniz her durum için kullanabilirsiniz, eksiksiz bir ahenk bu Esmanın yolunda ortaya çıkar.

65- VACİD ( c.c ) (14 KEZ)

İstediğini istediği vakit bulan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Bu Esma genel istediği her şeyi bulan, sonsuz ve sınırsız kaynağa sahip olan manasındadır. Bu Esmanın var oluşa yansıması her oluşun varlığını sürdürebilmesi ve isteklerine ulaşabilmesi için gereken her şeyi kendine çekebilmesi kendisi için lüzumlu olan her şeye ulaşabilmesini kapsar. Bu Esmanın zikri kendiniz için gerekli tüm şeylere ulaşmanızı sağlamak yolunda harika bir anahtardır.

66- MÂCİD ( c.c ) (48 KEZ) 192

Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.

Mâcid Esması yüce Allah’ın şanına ve tüm yüksek değerlerine işaret eder.

Tüm Esmaları cüzi irade olarak üzerinde taşıyan İnsan bu Esma vasıtasıyla varlığındaki tüm yüksek değerleri çok daha iyi fark edecek ve diğer bilinçlere yansıtabilecektir. Ayrıca bu esma vasıtasıyla yaşamımıza değer katacak tüm kişi ve oluşları kendimize çekeriz.

67- VAHİD ( c.c ) (19 KEZ)

Tek, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, ortağı ve benzeri olmayandır.

Vahid Esması yüce Allah’ın tüm özelliklerinin ve gücünün sadece onun zatına özel olduğunu işaret eder. Yüce Allah’ın varlığı bilinen ve düşünebilen hiç bir oluşa benzetilip, ortak nokta bulunamaz, o tüm isimleri ve sıfatlarıyla tamamen kendi zatına özgüdür.

Vahid Esmasını düşüncelerinizde tutarlı olmak, tefekkür ve konsantrasyonda çok daha iyi seviyeye gelebilmek, daha rahat bir akla ve ondan doğacak zekaya sahip olabilmek adına kullanabilirsiniz.

Vahid Esmasını yaşamınızda odaklanmak istediğiniz tek noktaya dair tüm kişisel özelliklerinizi yükseltmek amacıyla zikretmeniz büyük fayda sağlayacaktır.

68- SAMED ( c.c ) (268 KEZ)

Her şey ona muhtaç, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.
Samed Esması genel anlamıyla, Yüce Allah’ın yarattığı her şeyin ona muhtaç olması fakat onun hiç bir şeye muhtaç olmaması anlamını yansıtır.
Samed Esması var oluş alemine bireysel güç olarak yansır, bu güç bizlerin bilinçlerinde ihtiyacımız olan her şeye ulaşacak ve hiç bir aracıya gerek duymadan bunu gerçekleştirecek yetkeyi verir.
Elbette ki Samed Esmasının yansıması çok fazla yön içermektedir, başarı, hakimiyet, odak olmak, idare, gibi bir çok yön bu Esma ile ortaya çıkar.
Samed Esmasını sıkışık bir durumda kaldığınızda bolca anın, üzerinize çektiğiniz etki olaylara güç yetirebilmenizi sağlayacaktır.

69- KÂDİR ( c.c ) (305 KEZ)

İstediğini yapabilen, dilediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, her şeye gücü yeten, dilediğini dilediği gibi yapmaya kudreti olan, işleri ve oluşları istediği gibi yönlendiren anlamına gelir. Genel olarak bakıldığında bu Esmada yapabilme gücü ön plandadır, kontrol vardır. Bu isim ile yaşamınıza gücü alabilirsiniz, zaten biliyoruz ki kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasındaki son nokta yapabilme günü elde etmektir, zihnen tasarlanan düşünceleri, hayalleri, istekleri kısaca her oluşun anahtarı bu yapabilme gücünde saklıdır.

70- MUKTEDİR ( c.c ) (744 KEZ) 372

Her şeye gücü yeten, kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.
Bu Esma Genel anlamıyla, yapan, her şeye gücü yeten, istediğini yapmaya güç yetiren manasına gelir. Bu Esmayı yaşamınızdaki maddi, manevi her şeye gücünüzü yetirmek ve yapabilme gücünü kendinize çekmek için kullanabilirsin. Kudretiyle gücü her şeye yeten Allahın Varoluşta kendini gösteren bu tecellisi herkesin bilincine göre harekete geçecektir.

71- MUKADDİM ( c.c ) (184 KEZ)

İstediğini öne alandır.
Bu Esma genel anlamıyla, arzu ettiğini öne olan, ileri geçiren anlamını taşır. Esmanın zikri ile yaşamınızda maddi ve manevi her alanda önceliği ve yükselişi kendinize çekersiniz.
Esma hakkında detaylı düşünün ve sınırsız olun, göreceksiniz ki bu Esma her yönde ilerlemektedir, kendiniz için önceliği istediğiniz durumları iyi değerlendirin ve bu niyet ile Esmayı zikredin.

72- MUHARRİR ( c.c ) (847 KEZ)

İstediğini yerine koyan, arkaya bırakan, erteleyendir.

Yüce Allah var oluş aleminde bu muhteşem düzeni sağlarken kimi oluşları öne, kimini geriye bırakır, bu düzen nedenlerin sonuçları oluşturduğu süreklilikte olayları birbirine bağlayan zinciri oluşturur.

Muharrir Esmasınını bilincinizde ve yaşamınızda sizi durduran nedenleri ve oluşları geri plana itmek ve önceliği ilerleyişinizi sağlayacağınız yönlere verebilecek gücü kazanmanızda harika bir destek olacaktır.

73- EVVEL ( c.c ) (37 KEZ)

Her şeyden önce var olan, varlığının başlangıcı olmayandır.

74- AHİR ( c.c ) (801 KEZ)

Her şey helak olduktan sonra da varlığı devam edendir.

75- ZAHİR ( c.c ) (33 KEZ)

Varlığı sayısız delillerle açık olandır.
Bu Esma genel anlamda görünen, algılanan, açık olan anlamına gelir. Bu Esma yaşamınızda düşünce veya duygu olarak bunun şeylerin ortaya çıkmasına, kendini göstermesine sebep olur, bu isimle beraber yeni olanakla potansiyeller kendini gösterir. Çok daha derin manaları vardır Batın Esmasından Zahire geçişi algılamak uzun sürer, sırrına ermek gerekir.

76- BATIN ( c.c ) (62 KEZ)

Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olandır.
Bu Esma genel anlamda görünmeyen, algılanmayan, gizli olan manasına gelir. Yaşamınızda içsel gücünüzü, görünmeyene karşı kudretinizi arttırmak, görünmeyen etkiyi algılamak ve hissetmek için bu Esmayı kullanabilirsiniz. Zahir Esmasıyla dengeli olması için beraberce zikredilmesi yerinde olur. Her iki ismin beraber zikri görünen ve görünmeyen bütün etkilerin kontrolüne yönelik bilinç verecektir.

77- VALİ ( c.c ) (47 KEZ)

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.

Bu Esma yüce Allah’ın tüm var oluş üzerindeki idaresini ve düzenini işaret eder. Onun varlığı ve ince bir işleyişle oluşturduğu ahenk zerrelerden kürelere her şeyi iradesi altında toplar, o, onlar üzerinde dilediği tasarrufu yapma hakkına sahiptir.

Bizler bu isimin bilinçlerimize tecellisiyle yaşamımızdaki tüm oluşları kontrol altına alabilir, yönetebilir ve düzenin bozulmasını engelleyebiliriz.
Ayrıca iş veya özel yaşamınızda insanları yönlendirebilecek iradeyi arttırmak için bu isim harika bir anahtardır.

78- MÜTE’ALİ ( c.c ) (551 KEZ)

Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, noksanlıklardan arınmış, yüce, aslına erişilmesi mümkün olmayan anlamına gelir. Bu Esmanın zikri yaşamınızda hem ruhsal tekamül açısından hem maddi, manevi bütünleniş açısından kendinizi tamamlanmaya doğru yöneltmenizi sağlar, bu tamamlanmaya yol açacak olay ve düşünceleri yaşamınıza çeker. Olduğunuz bilinçten çok daha derin bir bilince ve anlayışa akmak isterseniz bu Esma harika bir anahtardır.

79- BERR ( c.c ) (202 KEZ)

Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.

Bu Esma genel anlamıyla iyilik ve ihsanı bol, güzel şeyler aktaran anlamına gelir. Yaşamınızda iyiliğin, cömertliğin, faydalı şeylerin var olması için harika bir anahtardır. Berr Esması çok daha derin manalar içerir, fakat ne kadar yoğun kullanılırsa kullanılsın bu manaya ulaşmak kulun seçimiyle olmaz, Allah dilediği kulunu bu yolda yürütür. Fakat genel anlamda yaşamınız için çok faydalı şeyleri kendinize çekeceğinize şüphe yoktur.

80- TEVVAB ( c.c ) (409 KEZ)

Kullarını tövbeye teşvik edip tövbeleri kabul eden, günahları bağışlayandır.
Tevvab Esması genel anlamıyla, kullarının tövbesini kabul edip, günahlarını bağışlayan manasına gelir.
Bu Esmada ayrıca bir yönlendiriş söz konusudur, yapılan olumsuz hareketin bitirilmesi ve bu kötü etkinin kalkması için bir fırsat verilmektedir.
Tevvab Esması yaşadığınız olumsuz durumları bitirebilmeniz için bir fırsat anahtarıdır, size düşen bu fırsatı kullanıp o durumu tekrar etmeden bu Esma sayesinde üzerinizde yarattığı negatif yükten kurtulmaktır.

81- MÜNTEKİM ( c.c ) (630 KEZ)

Günahkarlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.

Müntekim Esması yüce Allah’ın yarattığı eksiksiz düzenin içinde negatif oluşlara yönelen bilinçleri yine bu negatifliklerle buluşturacağını işaret eder.

Bu Esmayı yaşamınızda adaletlice davranmak ve düşünmek, hakkınızı korumak ve kazanmak, gerekli olduğu takdirde varlığınızı ve düzeninizi tehdit eden oluşlara karşılık verecek yapabilme gücünü kullanabilmenizi sağlayacaktır.

82- AFÜV (c.c) (156 KEZ)

İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.
Afüvv Esması genel anlamıyla çok affedici olan manasıyla yaratanın yarattıklarına karşı merhametini ve anlayışını işaret etmektedir.
Bu esmayı bilincinizde ve bilinçaltınızda var olan negatif kayıtların silinmesi için, daha temiz ve duru bir zihin için veya olayları ve insanları effedemediğiniz durumlarda onların etkisinden özgürleşmek için kullanabilirsiniz.

83- RAUF ( c.c ) (287 KEZ)

Merhamet edici, pek şefkatlidir.

Rauf Esması Yüce Allah’ın bizlerin bilinç düzeylerinden çok daha ileri seviyede bağışlayıcı ve merhametli olduğuna işaret eder.

Rauf Esmasının tecellisini varlığımızda yükseltmemiz merhameti, anlayışı ve farkındalığı yükseltecek etkiyi sağlayacaktır. Özellikle affedemediğimiz kişilere ve olaylara karşı bu Esmanın zikredilmesi yarar sağlayacaktır.
Rauf Esmasını zikrettiğiniz sürece diğer bilinçlerin de size çok daha sıcak bir şekilde yaklaştığını göreceksiniz.

84- MALİKEL-MÜLK ( c.c ) (212 KEZ)

Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.

Yüce Allah bu isim tecellisiyle tüm yarattıklarının aslında ilk noktaya, yani kendi zatına ait olduğunu işaret eder.

İsim dikkatle düşünüldüğünde bedenlerimizi ruhumuzun bir mülkü olarak görebiliriz, fakat unutmamak gerekir ki ruh da Allah’a aittir.

Bu Esma derin anlamlarıyla bizleri ulaştıracağı farklı açılımların yanında, dünya yüzünde deneyimlemeye geldiğimiz tüm maddi oluşları kazandıracak ve arttıracak kudrettedir.

85 – ZÜ’L- CELALİ VE’L-İKRAM ( c.c ) (1100 KEZ)

Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lutuf sahibi olandır.
Bu Esma genel anlamıyla, büyüklük ve ikram sahibi anlamındadır. Esmanın zikri yaşamınıza maddi, manevi boyutta ferahlık ve ikram getirecektir, özelliği açısından hem Ruhani hem Maddi alemdeki İkramın ve kısmetinizi genişletmenin anahtarını sunan bu esma için İsmi Azam olarak değerlendirmeler yapılmıştır. İstekleriniz ve her yönde açılımlarınız için, özellikle sizin için hayırlı olacak yollarda bu Esma harika bir- çalışmadır, bu özellikleri hem yaşamınıza çeker hem de kendi kişiliğinizde ortaya çıkarırsınız.

86- MUKSİT ( c.c ) (209 KEZ)

Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.

Muksit Esması yüce Allah’ın Adalet tecellisini yarattığı tüm noktalar üzerine yansımasını işaret etmektedir.
Muksit Esmasının zikri kişilere bilinçlerinde ve yaşamlarındaki dengeyi koruması konusunda yardımcı olacaktır.
Bu Esmayı doğru kararlara yönelmek için, hakkınızı almak için zikredebilirsiniz, elbette ki alt anlamları çok daha farklı bir şekilde tecelli edecektir.

87- CAMİ ( c.c ) (114 KEZ)

İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayandır.
Bu Esma genel anlamıyla, istediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan anlamına gelir. Yaşamınızda düşünceleriniz ve istekleriniz doğrultusunda, insanları, olayları, düşünceleri, ilhamı kendinize çekmek, dağılmış olayları yeniden bir araya toplamak için bu esma harika bir anahtardır.

88- GANİYY ( c.c ) (1060 KEZ)

Hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç olandır.
Bu Esma Genel anlamıyla, çokluk, bolluk, muhtaç olmamak manalarını verir. Yaşamınızda her yönden bolluğun ve bereketin artması için harika bir anahtardır.

89- MUĞNİ ( c.c ) (1100 KEZ)

Dilediğine zenginlik veren.
Bu Esma genel anlamıyla zengin olan, zenginlik veren anlamına gelir. Yaşamınıza maddi manevi olanakları çekmek istiyorsanız bu Esmayı Bolca zikredin. Muğni ismindeki zenginliği çeşitlilik olarak, ruhani ve insani tüm melekelerin artması açısından da değerlendirebilirsiniz.

90- MANİ ( c.c ) (161 KEZ)

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir.

Evrende yaratılmış her şey belli bir düzen ve sistem içinde varlığını sürdürmektedir bu sistem içinde bazı oluşları fark edebilecek ve onları durdurabilecek yapabilme gücüne sahip olmak gerekir, yüce Allah bu Esmasıyla gereken her zamanda önlenmesi gereken tüm oluşları durdurabilen tecellisini yansıtır.

Bizler de yaşamlarımızda o anki ilerleyişimizde kendi bilincimizle tespit ettiğimiz veya göremediğimiz tüm oluşlar içinde geride kalması, durması gereken tüm oluşlar için bu Esmayı zikretmeliyiz. Bilirsiniz ki bazı şeylerin olmaması olmasında çok daha hayırlıdır.
Bu Esmayı tabiat felaketleri, kazalar, negatif etkiler gibi tüm oluşları engellemek adına kullanabiliriz.

91- DARR ( c.c ) (1001 KEZ)

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratandır.

92-NAFİ ( c.c ) (201 KEZ)

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandırandır.
Bu Esma Fayda veren şeylerin kaynağı, menfaat sağlayan, yararlı şeyleri var eden anlamına gelir.
Yaşamınıza bolluk ve bereketi çekmek, maddi ve manevi size faydalı olan şeylere kapı açmak için bu zikri kullanmanız faydanıza olur.
Biz insanlar şimdiki bilincimizle sadece isteklerimizi elde etmek adına bazı uygulamaları yapmaktayız, oysa bize neyin fayda getireceğini anlamak için öncelikle onunla ilgili gelişimi yaşamak ve peşin hükümlü olmamakta yarar vardır.

93- NUR ( c.c ) (256 KEZ)

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren ve Nur olandır.
Bu Esma en genel anlamıyla Işığı var eden, ışığı getiren, alemlere ışık olan anlamındadır. Yaşamınızda ışığın o muhteşem gücünün devrede olmasını istiyorsanız bu Esmayı sıkça kullanın. Ayrıca bu Esma sıkıntıda olan, daralan kişilere harika bir ferahlık verir.

94- HÂDİ ( c.c ) (20 KEZ)

Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılandır.

95- BEDİ ( c.c ) (86 KEZ) 258

Örneksiz, misalsiz, hayret verici alemler yaratandır.
Bedi Esması genel anlamıyla benzeri olmayan şeyleri var eden, icad eden manasıyla yüce Allahın örneksiz yaratma gücüne işaret etmektedir.
Bu Esmayı yaşamınızda yeniliklere açılmak istediğinizde, düşüncelerinizin ve ilhamınızın gelişmesi yönünde kullanabilirsiniz. Düşüncelerinizi sınırlamayın Bedi Esması öylesine sınırsız bir yaratışın tecellisidir ki yaşamınızın tüm yönlerinde aklına dahi gelmeyecek açılımları beraberinde getirebilir, bu Esma bir bilinç uyanışıdır.

96- BAKİ ( c.c ) (113 KEZ)

Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olandır.

Bu Esma yüce Allah’ın sınırsız mevcudiyetini yansıtır. Bu ismin tecellisi bize aslında onun varlığı merkezinde can bulan hiç bir şeyin aslında tamamen kaybolmadığını işaret eder.
Baki ismi neticesinde her oluş form değiştirse de varlığını devam ettirir.
Bu Esmayı yaşamınızda sürmesini istediğiniz her konuyu desteklemek için kullanabilirsiniz, ayrıca tereddüt ettiğiniz, korku ve endişe duyduğunuz her konuda size kararlılık ve güven verecektir.

97- VARİS ( c.c ) (707 KEZ)

Varlığı devam eden, varlığının sonu olmayan, servetlerin hakiki sahibidir.

98- REŞİD ( c.c ) (514 KEZ)

Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran, insanlara doğru yolu gösterendir.
Bu Esma genel anlamıyla, hedefe vardıran, olması gerektiği seviyeye yükselten, olayları ve bilinçleri akıbetine doğru götüren manalarını verir. Bu Esmayı yaşamınızda sonuca ulaştırmak ve gelişimini sağlamak istediğiniz her yönde kullanabilirsiniz.

99- SABUR ( c.c ) (298 KEZ)

Çok sabırlı olan. Hükmettiği karşılığı belirlediği zamanda veren.

Esma ül Hüsna Çalışmaları

Bizi Yorumlayın

Fikirleriniz bizim için değerlidir. Yorumunuzu diğer üyelerle paylaşmak için lütfen formu doldurunuz.