Kundalini Reiki Eğitim ve İnisiyasyonu

Kundalini Reiki Master Sertifikalı Online Eğitim
Tüm Seviyeler (1-2-3 İnisiyasyonları Dahil)

Dünya’nın her neresinde olursanız olun, Kundalini Reiki’ye uzaktan uyumlanabilir, eğitiminizi online olarak alabilirsiniz.

Uyumlama ve bilgilendirme açısından uzaktan çalışmaların ve yüz yüze çalışmaların hiç bir farkı yoktur.  

Levent Akkaya – Reiki Master / Teacher

(Lütfen açıklamalarımızı okuyunuz, aklınıza takılan soru ve katılım istekleriniz için metin sonundaki iletişim bilglerimizden bize ulaşabilirsiniz)

Değerli dostlarım;

Yaklaşık 20 yıldır uyguladığımız, yurt içinde ve dışında binlerce danışanımızla buluşma şansına eriştiğimiz Reiki ve enerji çalışmaları yolunda öncelikli amacımız, sizlere bu öğretileri, tam bir kullanım alanıyla, eksiksiz uygulayacağınız sistemi verebilmektir.

Bu yolda tüm sorularınız ve destek talepleriniz için eğitim ve inisiyasyonlar sonrasında da yanınızdayız.

Reiki Nedir?

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir.

Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması kolay ve etkileri çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Fiziksel etkilerinin yanı sıra uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.      

Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez.

Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir.

Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.

Alternatif Tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen, alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Yardımcı bir yöntemdir. Tedavilerdeki yan tesirleri azaltarak sonuçların olumlu gelişmesine katkıda bulunur. Ağrı ve stresi azaltarak pozitif bir forma girmenizi sağlar. Hiçbir zaman zarar vermez. 

Evrensel şifanın bu bilinçli kanalı ihtiyacınıza göre, maddesel ve her şeyin kökeni olan enerjisel boyutlarda yararlar sağlar.

Kundalini Reiki Nedir?

Kundalini Reiki oldukça sade ve etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücuttaki enerji kanallarının ve çakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başkalarına enerji vermeye dayanır.

Bizler ve dünyada yaşayan tüm canlı varlıklar yerküre enerjisini 1. çakradan (kök çakra) vücudumuza alırız.

Bu enerji tüm cakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe çakradan çıkar.

Kundalini enerji kanalı kök çakradan başlar ve tepe çakrada son bulur.

Kundalininin açılmasıyla çakralar tam olarak temizlenir ve enerji kanalları açılır. Bu şekilde vücuda giren yerküre enerjisi artar, bu enerji çakraları daha çok besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar. Kundalini enerjisine kundalini ateşi de denir.

Yaşayan her formda kundalini enerjisi mevcuttur, bu enerjinin yoğunluğu ve akış hızı o formun mevcut tüm özelliklerini ve gelişim tarzını belirler, bu gelişim sadece fiziksel değil ruhsal tekamülün de anahtarıdır.

Özellikle ilk üç çakra için çok aktif olan bu sistem, korkular, endişeler, fiziksel enerji düşüklüğü, başkalarıyla kurulan ilişkiler, iletişim, kendine değer ve güven, para ve madde konusunda zayıflık, cinsel enerji bozuklukları, zorluklarla başa çıkma hissi, yaşam enerjisi, mutluluk, cesaret, yaratıcılık, algı ve öğrenme gibi konularda sorun yaşayan ve/veya kendini bu konularda yükseltmek isteyen kişiler için muhteşem bir yoldur.

Uyumlama (İnisiyasyon) Nedir?

Uyumlama (inisiyasyon) bu enerjinin kendi adına kullanımı ve başkalarına aktarılması için  gereken sistemin inisiyatör tarafından öğrenciye aktarılması anlamına gelir. 

Bizim kültürümüzde eskilerin ”El vermek” olarak adlandırdığı sistemin spiritüel yolla uygulanışıdır. İnisiyasyona (Uyumlamaya) katılmak için uzun süren meditasyon vs. gibi teknikler uygulamış olmanız ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez. 

Öğretmenden öğrenciye belli kurallar dahilinde bu enerjinin aktarımı yapar ve uyumlanma sürecinde karşılaşacağı her soruya cevap vermekle yükümlüdür.

Uzaktan uyumlama inisiasyonlar için doğru bir yol mudur?

Enerji evrenin temel yapı taşıdır, dönüşümleriyle sürekli artan ve farklı titreşimleriyle yeni adlar alan bu büyük güç zamandan ve mekandan muhaftır. İstenilen her yerde ve amaçta belli sistemler dahilinde kullanılabilir ve aktarılabilir. Enerjide yakınlık ve uzaklık etkisi, temas yada temassızlık gibi fiziki etkenlerin gerekliliğinden söz edilemez, bu etkenler onun varlığını ve hareketini kısıtlayamaz. 

Bu yüzden uzaktan yapılan uyumlamalar ve temas ile yapılan uyumlamalar arasında hiç bir fark yoktur. Aktarım ve gerçekleşen sonuç tamamen aynıdır.

Tüm enerji sistemlerinde var olan uzaktan şifa, aktarım çalışmalarındaki mantık ve işlev  uyumlamalarda da geçerlidir.

Zaten inisiyasyon adayı uyumlanma sürecindeki hissedişi ve aktarımlarda yaşadığı deneyim ile enerjinin varlığını ve akışını algıladığında bu soru tamamen ortadan kalkacaktır.

Kundalini Reiki Neden Üç Seviyedir?

Kundalini Reiki hızlı ve güçlü bir enerjidir, üç seviyelik inisiyasyon (uyumlama) süreci bu enerjinin vücudunuzda en iyi ve uyumlu şekilde çakralarınızı temizleyip ögrenciyi kademeli olarak aktarıma hazırlamak amacı gütmektedir. 

Kundalini Reikide her aşamada değişik bir bölüm Kundalini Reiki Enerjisine hazır hale getirilir.

Bu Gelişim Şöyledir;

Kundalini Reiki – Seviye 1
Kundalini Reiki 1. Seviye uyumlamasında çakralardaki bütün düğümler / blokajlar açılır (kök çakra hariç). Ana enerji kanalı, tepe çakradan kök çakraya kadar temizlenir ve Kundalini Reiki 2. seviye uyumlaması sırasında gerçekleşecek olan Kundalini Uyanışı’na hazırlanır. Kalp çakrası genişler ve ellerden Taç çakraya kadar uzanan enerji kanallarındaki tıkanıklıklar açılarak Reiki enerjisinin akışı mümkün hale gelir.

Kundalini Reiki – Seviye 2
Kundalini Reiki 1. seviye uyumlamasının etkileri güçlendirilir ve kök çakra açılır, üçüncü göz çakrası genişler.  (Bu uyumlama için, Kundalini Reiki 1 uyumlamasından en az 2 gün sonrası önerilir).

Kundalini Reiki Seviye – 3 ( Master )
Kundalini Reiki Master seviye uyumlamasıyla, önceki uyumlamaların etkilerini güçlendirilir ve Boğaz, Solar Pleksus, Hara çakraları ve Kök çakra iyice genişler.

(Bu Uyumlama seviyesi için Kundalini 2 Uyumlamasından en az 3 – 5 gün sonrası önerilir)

KUNDALİNİ REKİ NERELERDE KULLANILIR ?

Kundalini Reiki tüm enerji sistemimizde çok güçlü bir şekilde çalışır. Çalışma yapabileceğimiz alanlar sınırsızdır.

Zihinsel, duygusal, fiziksel, kısaca maddi veya manevi tüm yönlerde bu harika enerjiyi kullanabilirsiniz. 

Diğer tüm çakralarda yoğun olarak çalışmasının yanında, yerküreden yükselen bu ateşli enerji özellikle ilk üç çakrada çok yoğun aktifleşir. 

Çalışma alanı sınırsız olsa da, kısaca öne çıkan şu örnekleri verebilirim;

 • Kendine güven, maddi akış, dünya ile bağlantı, sahiplenme, aidiyet, köklenme gibi zihinsel ve duygusal konuları şifalandırmak ve arındırmak. 
 • Tüm vücut için yapılan çalışmaların yanında, bulunduğu yer itibariyle özellikle, bacaklar, ayaklar, omurga, saçlar, tırnaklar, üreme organları, hormonal bezler, böbrekler, mide, bağırsaklar gibi fiziksel yapıların arınması ve güçlenmesi. 
 • Fiziksel enerjinin arttırılması. Bedenin güçlenmesi. 
 • Negatif enerjiyi topraklama. 
 • İçgüdülerin ve algıların arttırılması. 
 • Duygusal akıştaki engellerin şifalandırılması. 
 • Kökenlerden, atalardan gelen enerjilerin temizlenmesi. 
 • Karmik bağların şifalanması. 
 • Zihinsel ve duygusal travmalarının şifalandırılması. 
 • Nesne, obje ve alanların enerjinin arındırılması ve yükseltilmesi. 
 • Negatif alışkanlıkların şifalandırılması. 

Kundalini Reiki çalışma alanları hayal gücünüzle sınırlıdır, enerji için zaman ve mekan sınırı yoktur

Reiki her şeyin ana yapısı olan enerjiyi düzenlemeyi, şifalandırmayı ve yükseltmeyi amaçlar, böylelikle sorunların kökenine ve yarattığı yansımalara odaklanır. 

Kundalini Reki seviyelerinin her birinde giderek yükselen bir kullanım alanı ve etki elde edersiniz, fakat aktarım yapmak için tüm sevilelerin tamamlanması beklenmez, ilk seviyeden itibaren enerjiyi hissederek aktarım çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. 

Seviyelere göre kullanım çalışmaları şöyledir;

Kundalini Reiki 1. Aşama
 • Başka birine şifa vermek: 
 • Uzaktan şifa verme ve kendi kendine şifa: 
 • Bir evi / odayı temizlemek: 
 • Karmik bağları şifalandırmak: 
 • Durum / nitelik şifalandırmak: 
Kundalini Reiki 2. Aşama

Bu aşamada Kundalini Reiki 1. Seviyede kullandığınız sistemler gücünü arttırarak devam eder. Ayrıca bu aşamayla beraber artık Şifa sistemin biri parçası olarak Kundalin Ateşini de kullanırsınız.

Kundalini Reiki 2. Aşamada Uygulamaya başlayacağınız Kundalini meditasyonu enerji kanallarınızın daha açık ve işlevsel olmasını sağlayacaktır. 

Kundalini Reiki 3. Aşama

Bu aşamayla beraber yukarıdaki seviyelerde bulunan tüm çalışmalar çok daha güçlü bir hale gelmiş ve enerji kanalları tamamen açılmıştır.  Kundalini Reiki Master seviyede artık başkalarını da bu enerjiye İnisiye etme (uyumlama) yetkisini kazanmış olursunuz.  Ayrıca bu aşama inisiasyonunda aşağıdaki uyumlamaları bir kerede başka bir çalışmaya gerek olmadan doğrudan almış olursunuz.

 • Pırlanta Reiki 
 • Kristal Reiki 
 • DNA Reiki 
 • Doğum Travması Reikisi 
 • Konum Reikisi 
 • Geçmiş Hayat Reikisi 
(Uygulama bilgileri sizlerle eğitimimizde paylaşılacaktır)
İNİSİYASYON (UYUMLAMA) NASIL YAPILACAK ?
 • Kundalini Reiki İnisiyasyonu yurt içi veya yurt dışı tüm lokasyonlardan uzaktan inisiye olabileceğinizi bir sistemdir.
 • Karmaşık ritüellere gerek duyulmaz, İnisiyasyon size öğretilecek şekilde, içten bir niyet ile başlar ve enerji aktarımı yaklaşık 20 – 30  dakika kadar sürer, her seviye için bu geçerlidir.
 • Uyumlama için sizin ve bizim uygun olduğumuz bir gün ve saat belirlenir. (Çalışanlar için bu gece saat 23:00 e kadar belirlenebilir)
 • İnisiyasyon (uyumlama) süreci öğrenciye detaylı olarak anlatılmaktadır.
 • Birinci seviye uyumlaması gerçekleştikten, iki-üç gün sonra ikinci seviye, bundan üç – dört gün sonra da üçüncü seviye uyumlamayaları gerçekleşir, toplamda bir hafta kadar bir sürede tüm seviyeler tamamlanmış olur. (Uygun tarihleri ve saatleri danışanımızla beraber belirleriz.
MASTER SEVİYEDE SERTİFİKA VERİLECEK Mİ ?

Elbette, Kundakini Master seviyenizi aldıktan sonra içinde soy ağacı bilginizin de olduğu Sertifikanız mail adresinize yüksek çözünürlüklü JPG veya PDF formatında gönderilecektir, böylece siz de belli bir soy ağacına bağlı, yetkin bir kullanıcı ve İnisiyatör olacaksınız.  

NASIL KATILABİLİRSİNİZ ?

3 Seviye olarak gerçekleşecek bu uyumlama sürecine Dünya’nın her yerinden uzaktan katılabilirsiniz.

Seviye uyumlamalarımız, online eğitimimizden sonra sizinle belirleyeceğimiz tarih ve saatte bireysel olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitimimiz Skype veya Whatsapp üzerinden 30 – 40 dakika olarak gerçekleşecektir. Gerekli bilgiler  katılımcılarımıza iletilecektir. 

Online ders anlatımı öncesinde, sizler kaydınızı yaptırdıktan sonra, ders kitapçığınız tarafınıza mail veya Whatsapp yoluyla gönderilecektir.

İnisiyasyon (Uyumlama) sonrası isminize düzenlenmiş, bir soy ağacına bağlı olduğunuz (Kundalini Reiki İçin Şarttır) Sertifikanız yine mail veya Whatsapp yoluyla yüksek çözünürlüklü olarak size iletilecektir.

Online Eğitim Katılım Ücreti:

Online eğitim ve inisiyasyon (uyumlama) ücreti 1 – 2 – 3 tüm seviyeler dahil 1800 TL dir. (KDV DAHİL)

Skype veya Whatsapp üzerinden kullanım kolaylığınıza göre sizinle belirleyeceğimiz uygun gün ve saatte bire bir olarak, isteğinize göre, görüntülü veya sesli olarak gerçekleştirilir.

Bilgi ve katılım istekleriniz için aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.

Mutluluğa açılan kapıda güzelliklere vesile olsun.

Mail : levent@rotaakademi.com

Web : www.leventakkaya.com.tr

Gsm / Whatsapp : 0533 682 78 78  (11:00 – 21:00 Arası)

Bizi Yorumlayın

Fikirleriniz bizim için değerlidir. Yorumunuzu diğer üyelerle paylaşmak için lütfen formu doldurunuz.

İletişime Geçin

İletişim Kanallarımız

Sosyal Medya Bağlantılarımız

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize abone olarak, haftalık yazılarımızı mail yoluyla takip edebilirsiniz.