Usui Reiki Eğitim ve İnisiyasyonu

Usui Reiki, Reiki şifa enerjilerinin temeli ve en yaygın kullanılan sistemi olarak adlandırılabilir. 

‘’Evrensel yaşam enerjisinin ellerle aktarımı’’ olarak kısaca özetlenebilecek bu öğreti, öğretmenden öğrenciye inisiyasyon yani uyumlama olarak aktarılır. 

Uyumlama aşamalarında kişi, bu güçlü yaşam enerji frekansına getirilir ve bunu şifalandırmak, arındırmak ve yükseltmek istediği yönlere doğru aktaracağı yollar öğretilir. 

Bizleri evrensel enerjinin o muhteşem farkındalığına taşıyan bu sistem, var oluşun özü olan enerji sistemini anlamak, kendine ve diğer her şeye şifa, arınma ve yükselme yönlerinde kanal olmak isteyen herkes için harika bir yoldur. 

2008 yılından beri uygulamasını ve eğitimlerini gerçekleştiğimiz bu öğretinin, yaşamınızdaki her şeye farklı bir bakış açısı getireceğini, daha pozitif, daha güçlü ve daha etkin bir enerjiye kapı açacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 

Fiziksel, düşünsel, duygusal, maddi veya manevi aklınıza gelebilecek her şey Usui Reiki kanalıyla şifalandırılabilir, arındırılabilir ve yükseltilebilir. Bu sistemde yapabilecekleriniz sadece hayal gücünüzle sınırlıdır.

Bizim eğitimlerimizdeki amacımız, size bu muhteşem öğretiyi en doğru, en yalın haliyle aktarabilmek, bu sistemi kendinize ve başkalarına en güçlü şekilde uygulayacak hale gelmenizi sağlamaktır. 

REIKI HAKKINDA KISA BİLGİLER VE İNİSİYASYON SİSTEMİ
Reiki İnisiyasyonları Nasıl Uygulanır ? 

Geleneksel Reiki Eğitimi üç seviyede öğrenilmektedir:

Birinci Derece Reiki, İkinci Derece Reiki ve Master / Öğretmenlik seviyesi. (3A-3B Seviyeleri Beraber)

Geleneksel aktarımlarda masterlar farklı yollar izlemektedir, bütün seviyeleri bir anda veren masterlar olduğu gibi, seviyeler arası geçişin yıllarca sürdüğü programlar da vardır.

Biz İnisiyasyon sistemimizde 3 Seviye eğitimi farklı zamanlarda, belli bir eğitim düzeni içinde vermekteyiz.

Usui Reiki için en önemli kısım kullanım bilgisinin tam olarak iletilmesidir, bu yüzden inisiyasyonlarımız öncesinde katılabileceğiniz eğitimlerimize önem vermekteyiz.

Amacımız size sadece enerjiyi hissettirmek değil, onu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğretmektir.

Reiki Eğitim ve İnisiyasyonlarımıza Dünyanın neresinde olursanız olun uzaktan katılabilirsiniz.

Etki tamamen aynıdır, çünkü enerji ve düşünce zaman ve mekan kavramından muaftır.

Usui Reiki de her seviye için SOY AĞACINA BAĞLI sertifikalandırma ayrı ayrı yapılır.

USUI REIKI HANGİ KONULARDA KULLANILABİLİR

Yukarıda bahsettiğim gibi Reiki kullanımı hayal gücünüzle sınırlıdır, frekansı bozulan her enerji bu yolla şifalandırılabilir, güçlendirilebilir.

Zaten fiziksel, zihinsel, duygusal, maddi veya manevi yaşadığımız tüm sorunlar o alana dair enerji frekansının çeşitli nedenlerle bozulmasından kaynaklanır. Bu yüzden kulanım alanı sınırsızdır.

Yine de başlıklar halinde kısaca size fikir vermesi açısından şöyle birkaç örnek verebilirim;

 • Fiziksel, zihinsel ve duygusal travmaları şifalandırmak için.
 • Fiziksel ve ona kaynak olan enerji bedenini arındırmak ve güçlendirmek için.
 • Enerji akışındaki tıkanıklıkları, blokajları kaldırmak için.
 • Bulunduğunuz mekanların ve kullandığınız eşyaların enerjilerini arındırmak için.
 • Dışarıdan alabileceğiniz negatif enerji akışına karşı korunmak ve üzerinizde biriken bu dış enerjilerden arınmak için.
 • Zihinsel ve duygusal olarak negatif alandan kurtulmak için.
 • Yaşam enerjinizi arttırmak için.
 • Maddesel ve duygusal alanda yaşanan blokajları temizlemek ve tekrarlardan kurtulmak için.
 • Farketmeden kaydedilmiş ve yaşam yolumuzu tıkayan tüm kayıtlarımızı temizlemek ve şifalandırmak için.
 • Kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmak için.
 • Kişilerle aranızdaki bağları şifalandırmak ve düzeltmek için.
 • Doğaya, tüm bitki ve hayvanlara şifa verebilmek için.
 • Zamandan ve mekandan bağımsız olarak geçmişte yaşananları arındırmak ve gelecekte yaşanması istenenlerin enerjisini güçlendirmek için.
 • Yüksek algıların ve Evrensel bağın yükseltilmesi ve güçlendirilmesi için.
Birinci Derece Reiki Eğitimi:

Reiki’nin bu aşaması kendini keşif, kişisel değişim, yeni deneyimler ve yüksek bir güçle bağlantının derin duygularıyla dolu, keyifli bir yolculuğun başlangıcıdır.

Birinci aşama eğitimi, öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. Bu aşamada Reiki’nin tarihçesi, amacı, neler yapabileceği öğretilir. 

Kişinin kendisine ve başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir. 

21 Günlük arınma süreci bu aşamanın harika bir sürecidir. 

Reiki hakkında temel bilgilerin ve yaşamlarımıza adaptasyonunun gerçekleştiği bu süreç yaşam yolumuzda gerçekleşecek bir çok açılımı da beraberinde getirecektir.

Birinci Derece Reiki Eğitiminin içeriği şunları kapsamaktadır:
 • Reiki’ye giriş ve tarihçesi.
 • Reiki enerji sistemi nedir ve nasıl çalışır ?
 • Enerji olarak insan bedeni. (Çakralar ve Okült Anatomi)
 • Ellerle kendine ve başkalarına Reiki şifası nasıl uygulanır.
 • Çakra temizleme ve çakra dengeleme terapisi.
 • Gassho meditasyonu. 
İkinci Derece Reiki Eğitimi:

Reiki’yi anlamak ve tamamen adapte olmak için atılan ikinci büyük adımdır.

Bu eğitim, birinci aşama eğitiminden en az iki ay sonra öğrencinin isteği ile verilir.

Burada amaç, öğrencinin tam uyumu sağlayabilmesi için gereken sürenin tamamlanmasıdır.

Bu aşamada öğrenciye, Reiki sembolleri öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır.

Kanji Japoncası olan semboller kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine verilir. (Bazı hocaların bu sembolleri açıklamaları, bu geleneğin dışındadır.)

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldığı zaman, sembollerin çok etkili olmadıkları ve yanlış kullanımlara yol açtığı gözlenmiştir.

Semboller evrenin dilidir; evren diliyle konuşmayı öğrenmektir. Reiki’nin sembolleri, çok uzun yıllar denenmiş ve birçok çalışma ile güvenliği tespit edilmiştir.

Reiki sembolleri üç tanedir:

Birinci sembol, “güç” sembolüdür.

Diğer bütün sembolleri açtığı ve harekete geçirdiği için, elektrik düğmesi gibidir.

Reiki’nin gücünü arttırmak için kullanılır. Genel olarak tüm olumsuz enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aynı zamanda, uygulanan alanı çevreleyerek bir enerji alanı oluşturur. Oluşturduğu bu alanda dağılmayı önlediği için, enerji daha güçlü hissedilir.

Bu sembol, evrensel bilincin yoğun bir şekilde insan boyutuna inmesidir. Bu şekliyle evrensel bilgiler ve yetenekler, çok yumuşatılmış haliyle bize yardımcı olurlar. Habersiz kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Genel olarak gündelik hayatımızda ve kendi tekamül planımız içerisinde kendine has kolaylıklar ve bazı hafiflikler sağlar; ancak, ağır karmik ödevlerimizi etkileyemez.

İkinci sembol, “mental” semboldür, yani bilinç ile ilgili alanlarda çalışır.

Bu sembolün kendine özgü ve daha ince bir frekansı vardır. Etkisi ise transformasyon ile gerçekleşir.

Bilincimizde oluşan her türlü değişiklik hayatımıza yansıyacağı için dikkatli kullanılmalıdır. Bu sembol, duygusal ve zihinsel şifa için uygulanır. Kullanımı, beynin sağ ve sol tarafındaki enerjiyi dengeler. Duygusal ve zihinsel bütün problemlerde, istenmeyen alışkanlıkların (sigara-alkol bağımlılığının, fazla kiloların vs) giderilmesinde, hafıza güçlendirmede kullanılır.

Bu sembolün kullanımında ana kural: Özgür iradeye müdahale etmemektir. Bu, iki tarafın tekamülü için de zararlıdır: Karma yaratır ve ruhsal gelişiminize etki eder. Ayrıca, bireysel olarak zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim için yapılan çalışmalarda önemli bir kullanım alanı vardır.

Üçüncü sembol, “uzaklık” sembolüdür.

Farklı uzaklıktaki insanlara gereken enerjiyi aktarmakta kullanılan bu sembolle, geçmiş deneyimlere ya da gelecekteki faaliyetlere de Reiki gönderilebilir. Uzaktan yapılması gereken şifa uygulamaları, uzaktan tedavinin kapısını açan anahtar durumundaki bu sembol ile yapılır.

Bedene dokunulamayan rahatsızlıklarda, doğal afet ve kriz dönemlerinde, istenilen bölgeye enerji göndermek için bu sembol kullanılır.

İkinci Derece Reiki Eğitiminin içeriği şunları kapsamaktadır:
Reiki’nin kişiye ve çevresindekilere ve günlük yaşama uygulanması
 • Reiki Sembollerinin öğretilmesi.
 • Reiki ikinci derecede kişinin Reiki frekansı yükseltilir ve kişi Reiki sembollerine uyumlanarak sembolleri kullanabilir hale gelir.
 • Reiji-Ho: Reiki Enerjisinin Görünüşü (Sezgisel Tarama Tekniği) Öğretimi
 • Enkaku Chiryo (Shashin Chiryo): Uzaktan Şifa Teknikleri Öğretimi
 • Uyumlama Aşaması
Üçüncü Derece Reiki Eğitimi:
(MASTER UYGULAYICI VE USTA ÖĞRETİCİ SEVİYELERİ 3A – 3B )

Üçüncü seviye Reiki eğitim ve inisiyasyonlarımızda 3A ve 3B seviyeleri beraber verilir, yani Reiki Master ve Reiki Master Teacher (öğretici) eğitim ve inisiyasyonunuzu beraber almış olursunuz.

Sertifikanız her iki seviye için birlikte basılır.

USUI REIKI 3-A (REIKI MASTER)

Bu aşamada önce, öğrenciye üstat sembolü öğretilir.

İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir.

Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek içindir.

Bu sembol, vibrasyonu çok kuvvetli bir güçtür.

İnisiyasyon işlemi sırasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur.

Yüksek enerjiler için daha geniş bir kanal olmayı sağlar.

USUI REIKI 3 – B (MASTER TEACHER SEVİYE)

Bu seviyede, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki’ye uyumlanma, yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitimde öğretilir.

Reiki Master Eğitim ve İnisiyasyonu içeriği şunları kapsamaktadır:

– 1. ve 2. Seviye Reiki Sistemlerinin Tekrarı.

– Master seviye sembollerinin ve özelliklerinin öğrenilmesi.

– İnisiyasyon nasıl uygulanır, öğrenim ve bilgilendirme.

NASIL KATILABİLİRSİNİZ

Reiki sistemleri Öğretmen ve Öğrenci arasında kurulan bir bağdır. Bu yüzden enerjisiyle başlangıç yapacağınız kişiyi çok iyi seçmeniz ve mümkün olduğunca takıldığınız zamanlarda size destek verebilecek biriyle bu yola çıkmanız çok iyi olur.

2008 yılından beri şifa sistemleriyle ilgili profesyonel çalışmalar ve eğitimler uygulayan biri olarak, şifa ve arınış yolunda kurduğumuz bu temasın çok özel olduğunu eğitimlerde ve sonrasında size hissettirmeye çalışıyoruz.

Bu yolda ilerlemek istediğiniz sürece sizinleyiz.

Usui Reiki İsiniyasyon ve eğitimlerimize Dünya’nın neresinde olursanız olun uzaktan katılabilirsiniz.

Enerji aktarımı için zaman ve makan sınırı yoktur, yüz yüze yapılan çalışmalar ve uzaktan yapılan çalışmalar birbirinden farksızdır.

Zaten enerjiyle çalışmalar yapmaya başladıktan sonra, ikinci seviyenizden itibaren uzaktan çalışmalar yapmaya başlayacak ve bu alanın sınırsızlığını fark edeceksiniz.

Eğitim ve İnisiyasyonlarımıza katılmak için aşağıdaki seçeneklerden dahil olmak istediğiniz seviyeyi seçerek eğitim ve inisiyasyon bedelinizi kredi kartı veya banka gönderi olarak bize ilettikten sonra eğitim kitapçığınız ve eğitim videonuz WhatsApp veya Mail yoluyla size iletilir.

Akabinde, sizinle belirleyeceğimiz gün ve saatte, isterseniz telefonla konuşarak olası sorularınız cevaplanır ve uyumlama zamanınıza karar veririz.

Uyumlama aşaması beraber belirlediğimiz gün ve saatte yaklaşık 30 dakika sürer. (Online görüşme olmadığından her iki tarafında uygun olduğu geç saatler de tercih edilebilir)

Dünyanın her yerinden katılabileceğiniz ve uzaktan gerçekleşecek bu uyumlama sırasında ne yapmanız gerektiği size eğitim videonuzda aktarılacaktır.

Uyumlama sonrası aklınıza takılabilecek her konu için bize ulaşabilirsiniz.

Uyumalama kararı almak veya yazdıklarımızın dışında aklınıza takılabilecek her konu için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Uyumlamalarınız sonrasında sertifikalarınız birkaç gün içinde yüksek çözünürlüklü olarak mail adreslerinize veya Whatsapp yoluyla iletilir.

Reiki şifa enerjileri uyumlayan ve uyumlanan arasında kurulan tamamen pozitif bir bağdır, size her zaman destek olmaya hazırız.

USUI REIKI ONLINE EĞİTİM ve İNİSİYASYON UCRETLENDİRMESİ 
NEDİR – NASIL ÖDENİR (?)
USUİ REİKİ 1. SEVİYE Online Birebir Eğitim ve İnisiyasyon
1100 TL (KDV Dahil)
USUİ REİKİ 2. SEVİYE Online Birebir Eğitim ve İnisiyasyon
1400 TL (KDV Dahil)
USUİ REİKİ 3A – 3B SEVİYELERİ Online Birebir Eğitim ve İnisiyasyon

(USUİ REİKİ MASTER – USUİ REİKİ MASTER TEACHER  (2 SEVİYE BERABER)

2000 TL (KDV Dahil)

Ödemelerinizi:
– Kredi Kartına Taksit veya Tek Çekim (web sitemiz güvenli İyzico kredi kartı tahsilat sistemi alt yapısını kullanmaktadır, kart bilgileriniz web sitemize ulaşmaz)

– Banka Havale – EFT

– PTT Hesabına Gönderi

– Yurt dışı için Western Union yoluyla ödemenizi yapabilirsiniz.

Ödemelerinizi aşağıdaki ürün seçimlerinden kredi kartına taksitle veya banka hesabına nakit olarak yapabilirsiniz.

İleteceğiniz mail adresine e-faturanız danışmanlık ücreti başlığıyla gönderilecektir.

Bizi Yorumlayın

Fikirleriniz bizim için değerlidir. Yorumunuzu diğer üyelerle paylaşmak için lütfen formu doldurunuz.

İletişime Geçin

İletişim Kanallarımız

Sosyal Medya Bağlantılarımız

Bültenimize Abone Olun

Bültenimize abone olarak, haftalık yazılarımızı mail yoluyla takip edebilirsiniz.